lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Nieuwe schaaktafels Noorderplantsoen

Jort links neemt het op tegen Jorden van Foreest Foto Henk Tammens

Dankzij een oproep van enkele enthousiaste inwoners heeft de gemeente twee schaaktafels in het plantsoen geplaatst. De eerste partij werd gespeeld door niemand minder dan schaakgrootmeester Jorden van Foreest. De Groninger wist onlangs op knappe wijze het Tata Steel Chess-toernooi te winnen. Wethouder Inge Jongman deed samen met de 9-jarige Jort de openingszet tegen Van Foreest.

'Schaken is bij uitstek een denksport die aanzet tot het oplossen van problemen en het aangaan van uitdagingen. Goed voor het brein!', aldus Jongman. 'De tafels staan schuin tegenover restaurant Zondag en jong en oud kan hier aan de slag.'

Bron: RTV Noord
Foto: Henk Tammens

Weekjournaal Noorderplantsoen, week 13 door Janny Giezen

Wat is er nu veel kleur in het Noorderplantsoen. De Stinsenplanten (Borgbloumkes in het Gronings) laten veel verschillende soorten zien. De afgelopen week kleurde het door het hele Plantsoen geel van de Bosgeelster. Het Noorderplantsoen staat hierom bekend. Wat ook leuk was om de eerste Hommels te zien. Deze was te zien bij de Krokussen.
week 13 21 JG 01week 13 02 2021 01

De Vingerhelmbloem zag ik alleen op de Wal vlakbij Lambik. De witte Bosanemoon zijn verscholen tussen de struiken. Je loopt er zo voor bij. Er zijn al weer veel knoppen aan de bomen te zien. De Magnolia laat bij sommige knoppen al roze zien. Het is ook mooi om de komende tijd de knoppen van de Kastanje te volgen. Per dag kan het veranderen.

week 13 21 JG 031week 13 21 JG 041

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Het College van B&W wil, mede op verzoek van inwoners, betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

parkeren
 De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.
 
De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een bewonersvergunning kost iets meer dan € 49,- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost datzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.
 
 
Bron: gemeente Groningen

Sprookjesboom-Noorderplantsoen is niet meer

De monumentale kanstanjeboom op de hoek van de Kerklaan en de Grote Kruisstraat is niet meer. De onder de naam Sprookjesboom bekende staande kastanje heeft het veld geruimd. De boom was aangetast door ziekte en zou volgend de gemeente te veel gevaar opleveren. Wat nog resteert is de afgezaagde stronk. Jammer dat zo'n reus van tientallen jaren ten gronde gaat aan een soort corona onder de kastanjes. 

gevelde kastanje 02gevelde kastanje 01

Lentekrant 2021

Noorderplantsoen buurtkrant lente2021 voorkantLees hier de Noorderplantsoen lente buurtkrant online. De gedrukte versie ligt als het goed is overal in de buurt op de mat. Mocht dat niet zo zijn dan kan een exemplaar bij Copyright opgehaald worden. Zo lang de voorraad strekt! Veel leesplezier namens de redactie

Uitnodiging Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

In de provincie Groningen werken alle gemeenten, de waterschappen en de provincie samen om een Regionale Energiestrategie voor Groningen (RES) op te stellen. In de RES staan plannen en afspraken over hoeveel duurzame energie Groningen in 2030 op land wil opwekken. RES Groningen werkt daarvoor samen met de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven. In heel Nederland zijn dergelijke RES’en bezig om afspraken te maken voor de duurzame opwek van energie en warmte op land.

De organisatie van de RES praat u graag bij over wat de RES precies is en hoe het ook u als bewoner raakt. Er wordt uitgelegd hoe het bod voor opwek van duurzame energie in Groningen is samengesteld en wat de rol is van de RES en van de afzonderlijke gemeenten en daarmee ook op welk niveau u het beste mee kan praten en uw steentje bij kan dragen.

Tijdens het webinar op donderdagavond 25 maart vertelt RES Groningen er graag meer over. Ook kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via dit formulier.

Mocht u meer willen weten over het energieprogramma van de Gemeente Groningen dan kunt u hier meer informatie vinden: https://gemeente.groningen.nl/energie
Daar vindt u onder andere de duurzame opwek plannen van de Gemeente Groningen die onderdeel zijn van het totale bod van de RES Groningen.

zonneparkProgramma
20.00 uur:           Welkom
20.05 uur:           Waarom de energietransitie

20.10 uur:           Presentatie RES
20.25 uur:           Betrokken gemeente bij RES
20.40 uur:           Vragen van kijkers beantwoorden
20.50 uur:           Wat kunt u als inwoner zelf doen?
21.15 uur:           Afsluiting

Bron: Energieteam van de Gemeente Groningen

B&W willen Fonds Energietransitie oprichten

gekleurde stekkers energietransitieHet college van B&W wil een Fonds Energietransitie oprichten. Dit fonds moet gevuld worden met de financiële opbrengst van zonneparken en windmolens die door de gemeente worden geëxploiteerd. Met het fonds kan de gemeente bijvoorbeeld energiearmoede tegengaan. Dit doet zich voor in huishoudens met een laag inkomen waarbij een groot deel van het inkomen aan de energierekening opgaat. Het college wil hierover met de raad in gesprek gaan. Lees de brief aan de raad.

Bron: gemeente Groningen

Scanauto bekend bij Inwonerspanel

Foto Mario Miskovic RTV NoordSinds een paar jaren doet de gemeente Groningen parkeercontrole met behulp van een scanauto. Deze auto rijdt door de stad en controleert of de daar geparkeerde auto’s het recht hebben om daar te staan. In samenwerking met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoek gedaan naar de scanauto en betaald parkeren in het algemeen.

Voor het onderzoek legden we een enquête voor aan de leden van Inwonerspanel Groningen Gehoord. Ruim 4.000 leden namen de moeite om de enquête in te vullen. Van de deelnemende panelleden is het merendeel in het bezit van een auto en hebben de meesten ook gebruik gemaakt van betaald parkeren in de gemeente Groningen. Zes op de tien respondenten geven aan altijd te betalen voor het parkeren of die intentie hebben. Een kwart geeft aan soms niet te betalen omdat ze slechts kort parkeren.

Het grootste deel van de panelleden heeft wel van de scanauto gehoord. Daarentegen is het niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de scanauto precies gebruikt. Zij weten bijvoorbeeld niet goed welke gegevens de scanauto precies verzamelt. Van de respondenten die in een gebied met betaald parkeren wonen, denkt ruim 60% dat de scanauto elke dag minimaal één keer hun buurt controleert. De overige respondenten denken dat dit minder gebeurt, waarvan de meesten denken dat dit wekelijks gebeurt.

We vroegen het panel ook wat zij vonden van het uiterlijk van de scanauto. Daarover waren de meeste respondenten tevreden. Driekwart van de respondenten geeft daarnaast aan dat zij de scanauto een geschikte manier vinden om te controleren op betaald parkeren. 

Lees hier de volledige rapportage: https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2021/03/parkeergedrag-en-scanauto-inwonerspanel-groningen-gehoord.pdf

Bron: Gemeente Groningen
Foto: Mario Miskovic/RTV Noord

Plaatjes van bomen in de stad: misleiding of verleiding?

Er is de laatste tijd veel te doen over de manier waarop de stad omgaat met de bomen. Aan de ene kant sneuvelen er veel bomen (deze week nog een paar oude kastanjes in het Noorderplantsoen) aan de andere kant zet het stadsbestuur in op aanplant van nieuwe bomen. Maar hoe realistisch is het plaatje dat van de toekomst wordt geschetst eigenlijk?

Neem het Schuitendiep. Daar gingen recent circa twintig bomen tegen de vlakte om plaats te maken voor een brug die in het verlengde van het Kattendiep over het diep wordt gelegd. Maar niet getreurd: er komen, als je naar de plaatjes kijkt, behoorlijk brede joekels van bomen voor terug. Bijna de helft van het beeld dat wordt gepresenteerd bij de plannen wordt in beslag genomen door lover. Als je de tekening moet geloven komen er op dit stuk van het Schuitendiep bomen met breed uitstaande takken. Volop schaduw in strijd tegen de hittestress die de stad in de steeds heter wordende zomers teistert. Zou je zeggen.

Impressie 1 1920x865

 Beeld: gemeente Groningen

De gemeentelijke plannen reppen van ‘grote bomen’ van tien jaar oud met een hoogte van 6 tot 8 meter. We leggen het plaatje voor aan bomendeskundige Annemiek van Loon van de Bomenstichting en auteur van het boek ‘Ruimte voor de stadsboom’. ,,De bomen op de tekening lijken me hoger dan zes tot acht meter”, zegt zij. Navraag bij de gemeente leert dat er zeventien lindes (tilia cordata ranco) worden geplant. Van Loon kent de soort: ,,Dat is een kleinbladige, kegelvormige linde. Smal. Een goede stadsboom, dat wel. Maar dit plaatje klopt niet.” Volgens Van Loon toont dit plaatje een ‘ontwerperswereld’. Behalve de lindes komt er ook gele kornoelje en Drentse krentenboom aan de waterkant. Dat zijn geen bomen met een fiere stam en een trotse kroon. Het zijn meerstammige bomen. ,,Boompjes”, zegt Van Loon.

Heesters noemt Nico Spijkerman de krentenbomen die recent werd aangeplant in de Händellaan. Zoals gemeld bezweek in deze straat de ene na de andere moerbei. Deze bomen zorgden niet alleen voor een groene aanblik in de straat. De op regelmatige afstand geplaatste bomen verschaften de straat ook structuur. Maar op korte termijn zitten nieuwe bomen er hier niet in: er liggen te veel kabels en nutsvoorzieningen onder de grond. Er is domweg geen ruimte voor de wortels, meldt een medewerker van de gemeente in een mail aan Spijkerman.

Van Loon herkent de reactie. ,,Het is in steden druk onder de grond. In oude stadscentra staan soms nog prachtige bomen. Nieuwe bomen zullen op die plekken nooit meer zo mooi van de grond komen.” Toch is er hoop. Van Loon: ,,Vaak is onder parkeerplaatsen wel ruimte. Door een soort bomenbak te maken die water doorlaat kun je op de plek waar auto’s geparkeerd staan bomen planten.”

Maar zo ver is het in de Händellaan nog niet, blijkt uit de mail aan Spijkerman: ‘Op dit moment zijn er meerdere straten in onze gemeente met dezelfde problematiek. Ons budget voor het vervangen van bomen is echter niet toereikend om al deze straten te voorzien van een nieuwe bomenstructuur. Daarom moeten we steeds de afweging maken welke straat de meeste prioriteit heeft voor het aanplanten van nieuwe bomen. Hoe meer bomen in een straat ontbreken, hoe groter de noodzaak voor een herinrichting. Op dit moment zijn er straten in onze gemeente met nog meer gaten in de bomenstructuur dan in de Händellaan. Deze straten staan nu hoger op onze prioriteitenlijst. (…) Om tegemoet te komen aan uw vraag willen we graag samen met u kijken naar alternatieve mogelijkheden om de Händellaan verder te vergroenen. Te denken valt aan het verwijderen van stoeptegels en het aanplanten van vaste planten en heesters’.

,,Heesters”, schampert Spijkerman. ,,Dan kunnen ze de Händellaan beter de Händelstraat noemen. In een laan horen toch bomen en geen struiken?”

Groningen krijgt miljoenen voor energiebesparing woningen

Spouwmuur isolatieDe gemeente Groningen krijgt ruim twee miljoen euro subsidie van het Rijk voor energiebesparende maatregelen in woningen. Belangrijk is dat de subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) ook voor huurwoningen mag worden gebruikt. Met dit geld gaat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, zowel woningeigenaren als huurders ondersteunen met energiebesparing.

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Omdat deze subsidie ook voor huurwoningen mag worden gebruikt, worden energiebesparende maatregelen voor de huurders van deze huizen goedkoper en makkelijker. In een geïsoleerd huis wordt minder energie gebruikt. Dat heeft meteen effect op de energierekening. De woonlasten zijn daarmee na isolatie structureel lager.”

Energiebesparing in combinatie met betaalbaarheid daarvan voor iedereen, is een belangrijk speerpunt van de gemeente Groningen. Daarom heeft de gemeente ook zelf 400.000 euro beschikbaar gesteld. Met het geld wordt ook de inzet van energiecoaches in wijken en dorpen voortgezet en verder uitgebreid. Deze aanpak was gericht op woningeigenaren. Door de RREW kan deze aanpak ook uitgebreid worden naar huurwoningen. Ook komt er een specifieke aanpak voor de doelgroepen Particuliere verhuur en Studenten.

Bron en foto: Gemeente Groningen