zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Let’s Gro en de Groninger wijkvernieuwing

WijkvernieuwingIn een aantal kwetsbare Groningse wijken richten we ons op het aanpakken van armoede, het verbeteren van woningen en onderwijs en hoe we de wijk groener en veiliger kunnen maken. We willen een veilige buurt creëren voor iedereen, waar je prettig, duurzaam en gezond kunt wonen en werken. Een wijk waar kinderen positief opgroeien en gelijke kansen krijgen. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie, gemeente en andere partijen werken daarin samen.

Tijdens het gratis inspiratiefestival Let’s Gro kijken we, graag samen met jou, naar de resultaten tot nu toe. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat betekent dit voor de aanpak de komende jaren? En.. je kunt kennismaken met het prachtige initiatief ‘Wijkmakers’.

Dus zet in je agenda:

Vrijdag 5 november: tour langs vernieuwingsprojecten in Beijum, Korrewegwijk, De Hoogte, Selwerd en De Wijert

Zaterdag 6 november: 10:00 - 18:00 uur Wijkvernieuwing in het Forum

Binnenkort verschijnt meer informatie en het programma op https://forum.nl/nl/letsgro.

Wil je alvast meer weten over de wijkvernieuwing?
Ga dan naar deze pagina: https://gemeente.groningen.nl/organisatie/wijken-en-dorpen/groninger-wijkvernieuwing

Maandag 25 oktober start Verkley graafwerk in Noorderplantsoenbuurt

Maandag 25 oktober starten wij met werkzaamheden in uw wijk (Oranjesingel-Noorderplantsoenbuurt).

Begin deze week informeerden wij de bewoners, direct gelegen aan het tracé, met een informatiebrief. Waarschijnlijk heeft u deze brief zelf ook ontvangen, maar voor de zekerheid ontvangt u hierbij deze brieven ook digitaal.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Geert Jan Rozeboom (06 – 12 56 51 17) of Monique Fransman (06-10 95 76 07), Omgevingsmanager & Communicatie. 

Start en duur
Het vervangen van de kabels en leidingen is een omvangrijk werk. We starten 25 oktober in de Prinsesseweg, We werken straat voor straat. Voordat wij bij u in de straat beginnen, ontvangt u een nieuwe brief. Wij verwachten begin mei 2022 klaar te zijn. 

Tijdelijk geen gas of stroom
Er zijn woningen of bedrijfspanden die tijdelijk (een dagdeel) geen gas, elektra en/of stroom zullen hebben. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen. Is dat ook bij u het geval, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. Aan het einde van de dag heeft u altijd weer gas, elektra en/of stroom.

Overlast
We beperken de overlast tot een minimum en zorgen dat uw woning of pand bereikbaar blijft. Mocht u slecht ter been zijn en hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag. We zetten ons werkgebied af met schildjes. Als u tijdelijk niet in uw straat kunt parkeren, maken wij dit zichtbaar met hekken en borden. Onze werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag van 7:30 - 16:30 uur en zomers van 07:00-16:00 uur. Incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt.

Informatie
Op www.enexis.nl/actueel leest u meer over de werkzaamheden. Heeft u technische vragen of vragen over de planning dan kunt u onze uitvoerder Geert Jan Rozeboom bereiken op 06-12565117 (ma-vr 07:00-16:00). Voor overige vragen kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Monique Fransman. Zij is bereikbaar op 06-10957607 (ma-do 08:00-16:30).


Werkgebied van Verkley (in rood weergegeven)

werkgebied Verkley

 

Expositie in buurtcentrum Oranjewijk

Het Oplooppodium Café  presenteert een expositie van beeldend kunstenaars uit de Oranjewijk en omringende buurten op 23 en 24 oktober in het Buurtcentrum Oranjewijk als vervolg op de succesvolle kunsthoproute van de Prinsesseweg.  De expositie is zeer divers: van schilderkunst, beeldhouwwerk tot digitale kunst.  

De deelnemers zijn:
Kaya Wolff, Mirjam Saaltink, Cora Samethini, Wil Mazeland, Klaske ten Hoor, Marie Dazy, Tiny Buurke,  Jan Boekestijn, Clary Bezemer.

zaterdag 23 oktober van 15.00- 16.30 Kijkje POP-UP kunst voor iedereen die wil komen kijken.

Zondag 24 oktober van 15.00 – 16.30 kijkje POP-UP kunst.

Aansluitend is op zondag 24 oktober van 16.30 -17.30 het Oplooppodium Café, waarin de kunstenaars hun werk en wat hun inspireert presenteren.
Iedereen kan hen dan ontmoeten.

Het geheel wordt 24 oktober van 15.00-16.30 omlijst met live muziek uit de Balkan door Jasmina Milojkovic

Afsluiting rond 18.30 uur.

 

MirjanSaaltinkweb

marydazy2web

clarybezemer

Statiegeldactie COOP voor kunstproject Noorderstation

Sinds 1 oktober loopt er bij de Coop-supermarkt aan de Kerklaan een statiegeldactie. Klanten kunnen er gedurende drie maanden hun statiegeld doneren aan het kunstproject Noorderstation dat beoogt de geschiedenis van het Noorderstation weer zichtbaar te maken. Aan het eind van deze drie maanden verdubbelt de Coöp de opbrengst van deze actie. 

We hopen zo de realisatie van het project weer dichterbij te brengen.

Alvast dank voor uw medewerking aan de actie.

Namens de Werkgroep:
Gerard van de Poll en Henk Welp

Kunstproject Noorderstation

Bewonersbijeenkomst 20 oktober buurtcentrum Oranjewijk

20211020 200315

Ruim 20 bewoners en belangstellenden waren aanwezig bij de eerste fysieke bewonersbijeenkomst sinds de coronapandemie. In tegenstelling tot eerdere avonden vond deze plaats in het buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg. Bij hoge uitzondering konden we hier terecht, omdat het herfstvakantie was. Normaal zit het buurtcentrum zo vol dat we als buurtvereniging vaak naar een andere locatie moeten uitwijken. 

Het programma stond voor een belangrijk deel in het teken van het Noorderplantsoen. Niet in de laatste plaats omdat dit mooie groene park steeds meer onder druk staat en maatregelen noodzakelijk zijn om de waarde ervan voor de toekomst te waarborgen voor de inwoners van de stad. De parkcommissie, een door de gemeente ingesteld adviesorgaan bestaande uit betrokken burgers van de drie aangrenzende wijken, zet zich al sinds 1995 in voor het plantsoen. Maar ze vindt dat ze steeds minder serieus wordt genomen door diezelfde gemeente. Daarom verlieten vier van de acht leden de commissie, ondanks een gesprek met wethouder Chakor. De overige leden en voorzitter gaan nog door na toezegging van de gemeente om te komen met een nieuw voorstel voor een betere samenwerking. 

Daarnaast sprak Jorien Bakker over de opzet van een experiment om te voorkomen dat datzelfde Noorderplantsoen komend jaar weer gebukt gaat onder ladingen afval achtergelaten door een niet aflatende stroom bezoekers. De afgelopen jaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat mensen hardleers, onverschillig en lui zijn. Een inspirerende voordracht van Jorien gaf de aanwezigen weer moed en we kijken echt uit naar het welslagen van de opzet van dit social lab in de praktijk. Kort gezegd: verschillende groepen bezoekers van het plantsoen bij elkaar zetten, hen de overlast laten zien en met elkaar erover praten. Er was grote waardering voor de mensen van milieudienst die dagelijks het park schoon houden na drukke zomerse dagen. 

Als start van de avond vertelde opbouwwerker Afsaneh Moghadan enthousiast over haar werkzaamheden voor de wijk en de mogelijkheden die bewoners hebben om met haar verbeteringen door te voeren, acties op te zetten en mensen te helpen die het moeilijk hebben in de buurt. 

Verder is er nog aangegeven dat de buurtvereniging nog op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Onder andere door verhuizing zijn we op zoek naar twee nieuwe leden die zich graag willen inzetten voor onze mooie buurt. 

Informatie en vragen hierover: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Kick-off Week van het Afval met circulaire modeshow

45bddc0f 9685 43d4 ac4a c6ceb2c57f65Woensdag 27 oktober om 11:00 start in Forum Groningen de Week van het Afval. Een week vol inspiratie om een af¬valvrije gemeente te worden. Én de plek voor jouw ideeën om tot minder afval te komen.

De week wordt afgetrapt in Forum Groningen met een performance van The Troep Troup Tribe. Een groep kunstenaars, docenten en studenten Art&Design van het Noorderpoortcollege. Zij zetten zich in om het bewustzijn op duurzaamheid te vergroten met hun circulaire, duurzame kunstprojecten. Zo vroegen ze met eerdere projecten al aandacht voor onder meer het wereldwijde plasticprobleem- en fair fashion. 

Deze woensdag dalen de studenten de trappen van het gebouw af in hun zelf ontworpen circulaire outfits en bieden zo een interessant beeld op hoe we tegen afval aan kunnen kijken. De presentatie van dit optreden is in handen van Lara Harbers en wethouder Glimina Chakor. Deze performance vormt een manier om de aandacht te vestigen op meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. De gemeente wil namelijk een gemeente zijn waarin zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat wel vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Recente ontwikkelingen rondom grondstofschaarste (o.a. staal, glas, hout en papierpulp) onderstrepen nog eens extra de noodzaak hiervan. 

Met de kick-off in het Forum gaat de Week van het Afval van start. Een week waarin inwoners van de gemeente Groningen gevraagd wordt naar hun mening en ideeën rond het thema afval en die inspiratie moet geven om anders met afval om te gaan. Om het gesprek aan te gaan trekt een mobiele afvalbar de wijken in, wordt samen met raadsleden zwerfvuil opgeruimd en vindt er een talkshow plaats in het Forum tijdens de eerste avond van Let’s Gro (5 november). Het totale programma is te vinden op haalallesuitjeafval.nl.

‘Groningen roept de klimaatnoodtoestand uit’

schoorsteen met rookDe Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een voorstel van GroenLinks om in Groningen de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Hiermee geeft de raad een sterk signaal dat de tijd begint te dringen om klimaatverandering tegen te gaan.

Naast het symbolisch uitroepen van de noodtoestand roept de motie het college van B&W op om in Den Haag om (financiële) hulp te vragen om de Groningse klimaatdoelen makkelijker te kunnen maken. Ook roept de motie andere lokale overheden op om, net als Groningen, ambitieuze klimaatdoelen te stellen en om kennis uit Groningen beschikbaar te maken. Tenslotte wil de raad elk jaar een klimaatrekening behandelen om zo de voortgang van de eigen klimaatdoelen inzichtelijk te maken.

“Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand moet gezien worden als oproep van urgentie. Hoe meer overheden dat doen, hoe krachtiger de oproep wordt”, aldus GroenLinks. “Dit is een belangrijk signaal, dat het ons menens is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis af te wenden, en dat gemeenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de klimaatdoelen zoals internationaal vastgelegd om de meest gevaarlijke vormen van klimaatverandering te voorkomen, te behalen,” aldus raadslid Ceciel Nieuwenhout.

Bron: Groningen nu

Onkruid bestrijden met kokend water succesvol

onkruid bestrijden op verhardingen 1Een proef van de gemeente Groningen om onkruid op stoepen en straten te bestrijden met kokend water is een succes. Dat meldt de gemeente Groningen. Eerder het verwijderen met een borstelwagen en vegers. “Nu bereiken we veel meer plekken dan anders”, zo zegt Theo Raatjes, medewerker van Stadsbeheer.

Het bedrijf Sight Landscaping voert de proef uit met heet water. Sight gebruikt restwarmte van een biomassacentrale om het water te verhitten. “Zo hebben we geen extra energie nodig en kunnen we het CO2 neutraal doen”, zegt Jan de Vries, projectmedewerker. Zijn collega’s spuiten via slangen kokend water op plekken waar het onkruid door de tegels komt. “Je moet zorgen dat je de begroeiing goed raakt. Zo kook je de cellen en gaat het onkruid weg. We maken drie rondes door een wijk, dat is voldoende. Helemaal weg krijgen we het niet, maar je ziet de onkruiddruk in de loop van de tijd wel verkleinen”, zegt De Vries. 

Sight gaat door de wijken met tanks van 25 duizend liter, 10 duizend liter, 2 duizend liter en kleine elektrowagentjes met 750 liter. Zo kan het kokend water ook de kleine stoepjes en hoekjes bereiken. Handig in een stad als Groningen, meent De Vries, waar overal fietsen staan. “Met een brander kom je daar niet voorbij, maar heet water over een fiets kan niet zoveel kwaad.” Ook Theo Raatjes is hier erg blij mee. “Als we op parkeerplaatsen moesten vegen dan moesten we bewoners eerst vragen hun auto te verwijderen. Nu hoeft dat niet meer, het water stroomt onder auto’s door en bereikt zo het onkruid en de zaden die hier mogelijk kiemen. Het is ideaal, een mooie aanvulling op wat we al deden. En onze mensen zijn weer beschikbaar voor andere zaken.”

Bron: Groninger Internet Courant

Bewonersbijeenkomst 20 oktober Buurtcentrum Oranjewijk

Het bestuur van de buurtvereniging Noorderplantsoen organiseert op woensdag 20 oktober de jaarlijkse Bewonersbijeenkomst in het Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg 44-1. De avond begint om 20.00 uur

De coronamaatregelen zijn op dit moment zo dat wij weer een bijeenkomst kunnen organiseren waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten. Wij hebben enkele sprekers uitgenodigd voor deze avond en ook staan de gebruikelijke zaken als de begroting voor het komend jaar en het activiteitenplan op de agenda. 

De stukken voor deze avond treft u hierbij aan:

2021_10_20_AGENDA_Bewonersbijeenkomst_ALV.docx

2019_10_16_Notulen_ALV.doc

2021_10_07_BEGROTING_2022.docx

2021_10_13_Activiteitenplan_2022.docx


We houden ons uiteraard wel aan de basiscoronaregels

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Deel Affiche buurtbijeenkomst 20 oktober 2021