lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Net op tijd: groene daken op de Bonnenkraak-garages

GB dakt1 600 x 450Vlak voordat in de tweede week van augustus een ongekende hittegolf losbarstte met ruim een week temperaturen boven 30 graden Celsius, kregen 15 garages van het zgn. Bonnenkraakterrein aan de Tuinbouwstraat een groen dak. Net op tijd om in elk geval in de garages al wat isolatie op te leveren. Maar om de hitte op te kunnen nemen moest de begroeiing nog op gang komen dus dat effect was direct na de aanleg nog niet haalbaar.

Komend vanaf de Noorderstationsstraat in het eerste deel van de Tuinbouwstraat is zo’n 15 jaar geleden het voormalige ‘Drukkerij Hoitsema-terrein’ ontwikkeld met een rij fraaie eengezinswoningen. Aangrenzend is tegelijkertijd een terrein ingericht met 40 garages, die grotendeels verkocht werden aan de omwonenden. Het terrein wordt door de eigenaren beheerd en kreeg de naam ‘Bonnenkraakterrein’ met verwijzing naar een spectaculaire overval op de drukkerij door het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij een voorraad distributiebonnen werd buitgemaakt.

Lees meer...

Hanzestudenten houden Groenste Buurt tegen het licht

Afbeelding online enquete toolAfgelopen voorjaar hebben studenten van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan in de Groenste Buurt. Zij volgen verschillende opleidingen (Facility Management, Communicatie, Vastgoed) maar deden allemaal hun afstudeeropdracht bij het Kenniscentrum Noorderruimte, dat onderzoek doet naar energietransitie in stadswijken. De studenten hadden verschillende onderzoeksvragen: hoe bereik en betrek je huiseigenaren? Hoe bereik en betrek je huurders? Welk effect heeft verduurzaming op woningwaarde? En: welke communicatiestrategie is passend? Daartoe is één enquête gehouden waarop 104 reacties kwamen, een respons die tot tevredenheid leidde bij de onderzoekers én bij de werkgroep Groenste Buurt! Iedereen bedankt voor uw bijdrage!

Het resultaat is dat we een beter beeld krijgen van onze bewoners en hoe zij ten opzichte van verduurzaming en vergroening staan. Dat beeld is over het algemeen best positief en daar zijn we blij mee. Het onderzoek en de aanbevelingen leiden ook tot een aantal heroverwegingen. Hebben we alle bewoners goed in beeld, of missen we grote groepen zoals studenten en huurders (en verhuurders)? En bereiken we hen ook effectief? In het najaar gaan wij met deze aanbevelingen aan de slag en daarbij maken we opnieuw gebruik van de hulp van studenten van het Kenniscentrum Noorderruimte.

 

Help mee om het Noorderplantsoen schoner en groener te maken

Claen up Day NoorderplantsoenWoon jij bij het Noorderplantsoen? Doe dan zaterdag 19 september mee aan World Cleanup Day. Help mee om het Noorderplantsoen en dus onze stad weer een stukje schoner en groener te maken. Het doel van World Cleanup Day is om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen En vooral ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt en waar het vandaan komt.

Vorig jaar was het een groot succes. Wil je meehelpen? Kom dan zaterdag 19 september om 13:00 uur naar de koepel in het Noorderplantsoen. Groningen Schoon Dankzij Mij zorgt voor de benodigde materialen. De zwerfvuilopruimactie duurt tot 16:00 uur.

Bron: gemeente Groningen / Nieuwsbrief Oude Wijken.

Stadswijk viert 400ste verjaardag

buurtindeling hortusbuurtDe Hortusbuurt en het Ebbingekwartier in de stad Groningen vieren vandaag hun 400ste verjaardag. Het was namelijk in 1620 dat de nieuwe muren om de nieuwe vesting Groningen klaar waren en er een stuk Stad bij kwam: De Uitleg.
'Het is eigenlijk een stad in het klein', zegt historicus Beno Hofman over de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier. 'Je hebt hier alles wat de stad ook heeft, van hele arme tot hele rijk bewoners en van kleuterschool tot universiteit.'

De Uitleg
Zo rond 1600 groeit de stad uit haar jas. Er wordt een plan gemaakt om te vergroten aan de noord- en oostzijde. Dat noemde men De Uitleg van de stad. De Ebbinge-, Boteringe-, en Kijk in ’t Jatstraat worden doorgetrokken en gaan Nieuwe... straat heten. Rondom het nieuwe stuk stad komen muren, grachten en poorten. 400 jaar geleden, in 1620 was men klaar, alleen waren de plannen wat te optimistisch geweest. De Uitleg was veel te groot en het duurde tot in de 19de eeuw voordat het helemaal was volgebouwd. Tegenwoordig noemen we dit gebied, met onder meer de Ossenmarkt, het Guyotplein en de Nieuwe Kerk, de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier.

Feest rond de Nieuwe Kerk
Eigenlijk zouden de festiviteiten al in mei worden gehouden, maar door de corona-epidemie kon dat niet doorgaan. Nu is het feest gecombineerd met Open Monumentendag. Dat komt heel mooi uit, zegt mede-organisator Petra Koonstra: 'Er is hier ieder jaar op het gras rond de Nieuwe Kerk al een maaltijd op die dag. Dat combineren we nu met de andere festiviteiten.'

Lees ook: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/741550/Beno-Hofman-schrijft-boek-over-400-jaar-oude-Niewe-Stadt

Bron: Dagblad van het Noorden

Groot leefbaarheidsonderzoek onder alle stadjers

Grunn grote markt luchtopnameHet levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen.
In de laatste drie weken van september ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt deel te nemen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) uitgevoerd.

Vragen over de buurt en de inwoners
De vragen gaan over de kwaliteit van de directe woonomgeving, maar ook over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn. In de brief wordt verwezen naar de speciale website buurtvragen.nl, waarop de vragenlijst met behulp van een persoonlijke inlogcode toegankelijk is. De antwoorden worden anoniem verwerkt; uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt.

Basis voor beleid
Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen. Zij gebruikt de gegevens als basis voor beleid op alle beleidsterreinen. De gemeente kan hiermee zien hoe het gaat met de leefbaarheid en veiligheid in een buurt en het welzijn van de inwoners. De gegevens uit het onderzoek worden ook gebruikt als informatiebron voor de Basismonitor en de  Wijkkompassen.

Voor meer informatie: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/groot-leefbaarheidsonderzoek-onder-alle-inwoners-van-de-gemeente-groningen

Bron: gemeente Groningen

DIFTAR gaat terug naar de tekentafel

IMG 0554 1024x683 1

Het debat over het nieuwe afvalbeleid verliep verhit waarbij er veel schorsingen nodig waren. Het liep met name spaak op het onderdeel of er straks per kilo afval betaald moet gaan worden of per keer dat men naar de vuilnisbak loopt. Gedurende de avond besloot GroenLinks dat er onderzoek gedaan moet worden of een afvalsysteem waarbij bewoners per kilo betalen voordeliger uitpakt dan dat ze per keer iets aanbieden. Dit betekent dat er voorlopig geen DIFTAR komt en dat inwoners van de gemeente Groningen jaarlijks een vast bedrag blijven betalen. In de toekomst wordt er verder gepraat over DIFTAR.alsysteem DIFTAR wordt de komende jaren niet ingevoerd in de gemeente Groningen. Het debat over het nieuwe afvalbeleid liep spaak waardoor DIFTAR terug naar de tekentafel moet.

Zie voor het gehele artikel: https://www.oogtv.nl/2020/09/diftar-gaat-terug-naar-de-tekentafel-wordt-komende-jaren-niet-ingevoerd/

Bron: Oog omroep Groningen

Programma Groninger Museumnacht 2020 bekend

museumnachrtOp zaterdag 12 september 2020 is alweer de vierde editie van de Groninger Museumnacht. Vanwege het coronavirus is het programma aangepast. Er doen vijf musea mee: het Groninger Museum, Storyworld, het Scheepvaartmuseum, GRID en het Universiteitsmuseum.

Veilig naar het museum
De musea zijn tijdens de Museumnacht geopend van 19 tot 24 uur. In plaats van 1 ticket voor alle musea verkoopt ieder museum dit jaar eigen tickets met tijdsloten. Deze kosten € 2,50 en zijn beperkt beschikbaar. Om voldoende afstand te kunnen houden worden minder bezoekers dan gebruikelijk toegelaten.

Programma
In het Groninger Museum kun je terecht voor muziek, workshops, cocktails, instaprondleidingen en dans. Ook zijn er lopende exposities te bekijken.

In het Forum, Storyword, zijn live op het grote scherm bij de publiekstribune de tekenkunsten van de Groningse tekenaar Jan-Willem Spakman te volgen. In Wonderland zijn er workshops boekbinden en striptekenen. In Storyworld zelf is de expositie Suske & Wiske 75 Jaar te zien.

GRID Grafisch Museum Groningen
In de tentoonstelling VlerkWerk. 30 jaar underground posters toont GRID de stripachtige en dynamische posters van de Groningse kunstenaar Vlerk. De tentoonstelling Met opzet, pop-up boeken uit de collectie Ruurd de Boer en de bekende kunstenaar H.N. Werkman vormen de inspiratiebron voor verschillende activiteiten deze avond. In GRID zijn de lopende exposities te bezoeken, en kun je met de Werkmantechniek je eigen kaart bedrukken. Ook je eigen reclamefolder maken, op een originele pers, behoort tot de mogelijkheden.

Universiteitsmuseum Groningen
In het Universiteitsmuseum Groningen is het exclusief voor de Groninger Museumnacht ontwikkelde hoorspel Herinneringen van Aletta te horen.

Noordelijk Scheepvaartmuseum
Kin ik die nait aargns van? Een stoomcursus Gronings met als spannend thema 'De Nacht'. Docent, rapper en gastheer Olaf Vos, leert je de belangrijkste woorden en zinnen om het Groninger nachtleven mee door te komen

Stadjers kunnen groene burgemeester kiezen

Wie wordt het Dit najaar kunnen Stadjers een Groene Burgemeester kiezen. Zij of hij neemt het op voor het ‘groen’ in de gemeente. De nieuwe functionaris wordt actief aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers die de stad koel willen houden en groener willen maken. De Groene Burgemeester is een eretitel maar krijgt een serieuze positie in het beleid rond klimaatadaptatie. Groningen is hiermee de eerste gemeente in Nederland met een Groene Burgemeester.

Wat doet de groene burgemeester?
De Groene Burgemeester helpt je, bijvoorbeeld als je tuintegels wilt vervangen door planten, als je vindt dat de gemeente meer bomen in je wijk moet planten, of als je een idee hebt waarmee je wijk meer regenwater kan opvangen. De Groene Burgemeester neemt initiatief, helpt ideeën verder binnen de gemeente, en voert actie waar het groener kan.

Word jij de eerste Groene Burgemeester of ken je een hele goede kandidaat?
Ben jezelf al actief bezig met biodiversiteit, vergroening of duurzaamheid? Of ken je zo iemand?  Vanaf 30 augustus kunnen kandidaten zich melden, en in september zijn de verkiezingen. De uitslag wordt op de dag van de duurzaamheid, 9 oktober, bekendgemaakt.

Meer informatie & aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf (of iemand anders!) verkiesbaar stellen, bezoek de website: www.groeneburgemeester.nl

De Groene Burgemeester wordt voor één jaar gekozen. De functie is vrijwillig en kan naar eigen inzicht worden ingevuld.

 

Bron: Klimaatadaptie Groningen

Gaslucht in woning laat brandweer uitrukken

NaamloosDe Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen in een woning aan de Zwarteweg in de Noorderplantsoenbuurt vanwege een gaslucht. De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 22.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoonster had de hulpdiensten gebeld omdat ze in het toilet een gaslucht rook”, vertelt Wind. “Brandweerlieden zijn direct op onderzoek uitgegaan. Daarbij hebben ze verschillende metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er van een gaslekkage geen sprake was.” Uit voorzorg heeft men ook een controle uitgevoerd bij de cv-installatie. Toen ook dat geen resultaat opleverde is men weer teruggekeerd naar de kazerne.

Bron: Oog Omroep Groningen

Kolfstraat afgesloten

DSCF0938 600 x 450Omdat de water- en gasleidingen worden vervangen is de Kolfstraat in de periode van maandag 31 augustus vanaf 7:00 uur tot en met vrijdag 11 september 16:00 uur afgesloten voor alle verkeer.