zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Uitnodiging Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

In de provincie Groningen werken alle gemeenten, de waterschappen en de provincie samen om een Regionale Energiestrategie voor Groningen (RES) op te stellen. In de RES staan plannen en afspraken over hoeveel duurzame energie Groningen in 2030 op land wil opwekken. RES Groningen werkt daarvoor samen met de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven. In heel Nederland zijn dergelijke RES’en bezig om afspraken te maken voor de duurzame opwek van energie en warmte op land.

De organisatie van de RES praat u graag bij over wat de RES precies is en hoe het ook u als bewoner raakt. Er wordt uitgelegd hoe het bod voor opwek van duurzame energie in Groningen is samengesteld en wat de rol is van de RES en van de afzonderlijke gemeenten en daarmee ook op welk niveau u het beste mee kan praten en uw steentje bij kan dragen.

Tijdens het webinar op donderdagavond 25 maart vertelt RES Groningen er graag meer over. Ook kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via dit formulier.

Mocht u meer willen weten over het energieprogramma van de Gemeente Groningen dan kunt u hier meer informatie vinden: https://gemeente.groningen.nl/energie
Daar vindt u onder andere de duurzame opwek plannen van de Gemeente Groningen die onderdeel zijn van het totale bod van de RES Groningen.

zonneparkProgramma
20.00 uur:           Welkom
20.05 uur:           Waarom de energietransitie

20.10 uur:           Presentatie RES
20.25 uur:           Betrokken gemeente bij RES
20.40 uur:           Vragen van kijkers beantwoorden
20.50 uur:           Wat kunt u als inwoner zelf doen?
21.15 uur:           Afsluiting

Bron: Energieteam van de Gemeente Groningen

B&W willen Fonds Energietransitie oprichten

gekleurde stekkers energietransitieHet college van B&W wil een Fonds Energietransitie oprichten. Dit fonds moet gevuld worden met de financiële opbrengst van zonneparken en windmolens die door de gemeente worden geëxploiteerd. Met het fonds kan de gemeente bijvoorbeeld energiearmoede tegengaan. Dit doet zich voor in huishoudens met een laag inkomen waarbij een groot deel van het inkomen aan de energierekening opgaat. Het college wil hierover met de raad in gesprek gaan. Lees de brief aan de raad.

Bron: gemeente Groningen

Scanauto bekend bij Inwonerspanel

Foto Mario Miskovic RTV NoordSinds een paar jaren doet de gemeente Groningen parkeercontrole met behulp van een scanauto. Deze auto rijdt door de stad en controleert of de daar geparkeerde auto’s het recht hebben om daar te staan. In samenwerking met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoek gedaan naar de scanauto en betaald parkeren in het algemeen.

Voor het onderzoek legden we een enquête voor aan de leden van Inwonerspanel Groningen Gehoord. Ruim 4.000 leden namen de moeite om de enquête in te vullen. Van de deelnemende panelleden is het merendeel in het bezit van een auto en hebben de meesten ook gebruik gemaakt van betaald parkeren in de gemeente Groningen. Zes op de tien respondenten geven aan altijd te betalen voor het parkeren of die intentie hebben. Een kwart geeft aan soms niet te betalen omdat ze slechts kort parkeren.

Het grootste deel van de panelleden heeft wel van de scanauto gehoord. Daarentegen is het niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de scanauto precies gebruikt. Zij weten bijvoorbeeld niet goed welke gegevens de scanauto precies verzamelt. Van de respondenten die in een gebied met betaald parkeren wonen, denkt ruim 60% dat de scanauto elke dag minimaal één keer hun buurt controleert. De overige respondenten denken dat dit minder gebeurt, waarvan de meesten denken dat dit wekelijks gebeurt.

We vroegen het panel ook wat zij vonden van het uiterlijk van de scanauto. Daarover waren de meeste respondenten tevreden. Driekwart van de respondenten geeft daarnaast aan dat zij de scanauto een geschikte manier vinden om te controleren op betaald parkeren. 

Lees hier de volledige rapportage: https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2021/03/parkeergedrag-en-scanauto-inwonerspanel-groningen-gehoord.pdf

Bron: Gemeente Groningen
Foto: Mario Miskovic/RTV Noord

Plaatjes van bomen in de stad: misleiding of verleiding?

Er is de laatste tijd veel te doen over de manier waarop de stad omgaat met de bomen. Aan de ene kant sneuvelen er veel bomen (deze week nog een paar oude kastanjes in het Noorderplantsoen) aan de andere kant zet het stadsbestuur in op aanplant van nieuwe bomen. Maar hoe realistisch is het plaatje dat van de toekomst wordt geschetst eigenlijk?

Neem het Schuitendiep. Daar gingen recent circa twintig bomen tegen de vlakte om plaats te maken voor een brug die in het verlengde van het Kattendiep over het diep wordt gelegd. Maar niet getreurd: er komen, als je naar de plaatjes kijkt, behoorlijk brede joekels van bomen voor terug. Bijna de helft van het beeld dat wordt gepresenteerd bij de plannen wordt in beslag genomen door lover. Als je de tekening moet geloven komen er op dit stuk van het Schuitendiep bomen met breed uitstaande takken. Volop schaduw in strijd tegen de hittestress die de stad in de steeds heter wordende zomers teistert. Zou je zeggen.

Impressie 1 1920x865

 Beeld: gemeente Groningen

De gemeentelijke plannen reppen van ‘grote bomen’ van tien jaar oud met een hoogte van 6 tot 8 meter. We leggen het plaatje voor aan bomendeskundige Annemiek van Loon van de Bomenstichting en auteur van het boek ‘Ruimte voor de stadsboom’. ,,De bomen op de tekening lijken me hoger dan zes tot acht meter”, zegt zij. Navraag bij de gemeente leert dat er zeventien lindes (tilia cordata ranco) worden geplant. Van Loon kent de soort: ,,Dat is een kleinbladige, kegelvormige linde. Smal. Een goede stadsboom, dat wel. Maar dit plaatje klopt niet.” Volgens Van Loon toont dit plaatje een ‘ontwerperswereld’. Behalve de lindes komt er ook gele kornoelje en Drentse krentenboom aan de waterkant. Dat zijn geen bomen met een fiere stam en een trotse kroon. Het zijn meerstammige bomen. ,,Boompjes”, zegt Van Loon.

Heesters noemt Nico Spijkerman de krentenbomen die recent werd aangeplant in de Händellaan. Zoals gemeld bezweek in deze straat de ene na de andere moerbei. Deze bomen zorgden niet alleen voor een groene aanblik in de straat. De op regelmatige afstand geplaatste bomen verschaften de straat ook structuur. Maar op korte termijn zitten nieuwe bomen er hier niet in: er liggen te veel kabels en nutsvoorzieningen onder de grond. Er is domweg geen ruimte voor de wortels, meldt een medewerker van de gemeente in een mail aan Spijkerman.

Van Loon herkent de reactie. ,,Het is in steden druk onder de grond. In oude stadscentra staan soms nog prachtige bomen. Nieuwe bomen zullen op die plekken nooit meer zo mooi van de grond komen.” Toch is er hoop. Van Loon: ,,Vaak is onder parkeerplaatsen wel ruimte. Door een soort bomenbak te maken die water doorlaat kun je op de plek waar auto’s geparkeerd staan bomen planten.”

Maar zo ver is het in de Händellaan nog niet, blijkt uit de mail aan Spijkerman: ‘Op dit moment zijn er meerdere straten in onze gemeente met dezelfde problematiek. Ons budget voor het vervangen van bomen is echter niet toereikend om al deze straten te voorzien van een nieuwe bomenstructuur. Daarom moeten we steeds de afweging maken welke straat de meeste prioriteit heeft voor het aanplanten van nieuwe bomen. Hoe meer bomen in een straat ontbreken, hoe groter de noodzaak voor een herinrichting. Op dit moment zijn er straten in onze gemeente met nog meer gaten in de bomenstructuur dan in de Händellaan. Deze straten staan nu hoger op onze prioriteitenlijst. (…) Om tegemoet te komen aan uw vraag willen we graag samen met u kijken naar alternatieve mogelijkheden om de Händellaan verder te vergroenen. Te denken valt aan het verwijderen van stoeptegels en het aanplanten van vaste planten en heesters’.

,,Heesters”, schampert Spijkerman. ,,Dan kunnen ze de Händellaan beter de Händelstraat noemen. In een laan horen toch bomen en geen struiken?”

Groningen krijgt miljoenen voor energiebesparing woningen

Spouwmuur isolatieDe gemeente Groningen krijgt ruim twee miljoen euro subsidie van het Rijk voor energiebesparende maatregelen in woningen. Belangrijk is dat de subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) ook voor huurwoningen mag worden gebruikt. Met dit geld gaat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, zowel woningeigenaren als huurders ondersteunen met energiebesparing.

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Omdat deze subsidie ook voor huurwoningen mag worden gebruikt, worden energiebesparende maatregelen voor de huurders van deze huizen goedkoper en makkelijker. In een geïsoleerd huis wordt minder energie gebruikt. Dat heeft meteen effect op de energierekening. De woonlasten zijn daarmee na isolatie structureel lager.”

Energiebesparing in combinatie met betaalbaarheid daarvan voor iedereen, is een belangrijk speerpunt van de gemeente Groningen. Daarom heeft de gemeente ook zelf 400.000 euro beschikbaar gesteld. Met het geld wordt ook de inzet van energiecoaches in wijken en dorpen voortgezet en verder uitgebreid. Deze aanpak was gericht op woningeigenaren. Door de RREW kan deze aanpak ook uitgebreid worden naar huurwoningen. Ook komt er een specifieke aanpak voor de doelgroepen Particuliere verhuur en Studenten.

Bron en foto: Gemeente Groningen

gemeente Groningen verlengt proef warmtebehandeling zieke kastanjes

boomverhittenOm de effecten op lange termijn te onderzoeken worden eind dit jaar nog eens 20 kastanjebomen behandeld. De kosten bedragen 25 duizend euro. In samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) wordt onderzocht of warmte de bacterie die de kastanjeziekte veroorzaakt kan doden. Daarbij wordt de stam van de boom ingepakt in een isolatiedeken en 48 uur op 40 graden Celcius verwarmd.

In 2017 en 2018 werden 25 bomen aan het Heerdenpad, het Emmaplein en de Praediniussingel behandeld. Voor de proef zijn bomen geselecteerd met een lichte aantasting, en bomen die zwaarder aangetast zijn. De kastanjes zijn drie jaar lang in de gaten gehouden. De methode met de warmtebehandeling is vooral effectief bij kastanjes die minimaal zijn aangetast en een redelijke conditie hebben. De helft van de behandelde bomen is na drie jaar niet meer ziek en heeft een goede levensverwachting. Bij bomen die ernstig zijn aangetast blijkt de methode minder succesvol. Van deze bomen zijn er inmiddels 8 gekapt.

De gemeente heeft 1682 kastanjes in beheer. Ongeveer 60 procent hiervan is in meer of mindere mate aangetast. Omdat het verloop van de ziekte onvoorspelbaar is worden de kastanjebomen drie keer per jaar geïnspecteerd. Uit een laatste inspectie blijkt dat 27 kastanjes zo ziek zijn dat ze niet meer gered kunnen worden. De bomen vormen een gevaar voor de omgeving en worden om die reden vervangen. Inmiddels is met de kap van de bomen begonnen, de planning is om voor de start van het broedseizoen (half maart) klaar te zijn.

Wil je weten waar de kastanjes staan kijk dan op de gemeentelijke bomenkaart, https://tinyurl.com/8k77nasw 

Bron: gemeente Groningen
Foto: gemeente Groningen

Verkeersmaatregel kruispunt De Bres

verkeersmaatregel bij de Bres

Op het kruispunt van de de Grachtstraat, Kerklaan en de Oranjesingel is een 'verkeerscorrigerende maatregel' genomen. Op de hoek is een wit vlak aangebracht op het wegdek om het verkeer te sturen. De bedoeling is dat auto's niet meer met hoge snelheid de bocht vanuit de Oranjesingel de Kerklaan richting plantsoen nemen, maar afremmen. Ook andersom zou het moeten werken. Al langer is vanuit het bestuur van de buurtvereniging gepleit voor extra maatregelen op dit kruispunt. Het is onoverzichtelijk met veel fietsverkeer en auto's die vanuit de Oranjesingel de Kerklaan opdraaien. 

Het is te hopen dat het enig effect heeft. 

Monumentale kastanje Noorderplantsoen redt het niet

momumentale kastanjeboom NPDe grote monumentale kastanjeboom bij de kruising van de Leliesingel en de Grote Kruisstraat wordt gekapt. Sinds enkele dagen hangt er een lint met een tekst die dit aankondigt om de boom.

De Parkcommissie Noorderplantsoen bevestigt de kap deze zaterdagmiddag (zie Facebookpost onder). Nabij het paviljoen staat ook een kastanje met hetzelfde lint. ‘Nee niet doen’, heeft iemand erbij geschreven. Nog twee andere kastanjes in het park zijn binnenkort hetzelfde lot beschoren.

De bomen moeten worden gekapt vanwege de kastanjeziekte. In Nederland is deze ziekte in 2002 in Noord-Holland ontdekt. In Groningen dook hij op in 2011. Dat leidde sindsdien tot de kap van meerdere honderden kastanjes in de gemeente. Door de ziekte ontstaan er scheuren in de bast.

Bron: Oog Omroep Groningen
Foto: Denise Humalda

Binnenkort zullen 4 kastanjes in het park worden gekapt vanwege kastanjeziekte.
Een van de grootste en monumentaalste is die op de kruising van de Leliesingel en de Grote Kruisstraat.

kastanje dood 01

kastanje dood 02

Bron en foto: Parkcommissie Noorderplantsoen

Openluchtzwembad De Papiermolen eerder open

50m bad vanaf overkant brugDit seizoen gaan we de Papiermolen een maand eerder openen. De planning is dat je vanaf donderdag 1 april weer kunt komen zwemmen in het mooiste openluchtbad van Nederland. De afgelopen periode waren de mogelijkheden om te zwemmen in de gemeentelijk zwembaden een stuk minder door de coronamaatregelen. Nu zijn de zwembaden al weer geruime tijd gesloten door de lockdown. Met het eerder openen van de Papiermolen willen we meer mensen de mogelijkheid bieden om te komen zwemmen.

Hiermee komen wij onze inwoners tegemoet omdat wij ook de vraag kregen om eerder te kunnen zwemmen in de Papiermolen. Daarbij is er een trend zichtbaar dat steeds meer mensen langer buiten zwemmen, zelfs in de winter. We zijn natuurlijk nog wel afhankelijk wat de geldende coronamaatregelen op 1 april zijn. Maar een buitenbad kan eerder open dan een binnenbad, omdat buitensporten eerder toegestaan zijn dan binnensporten.

We hopen dat de lockdown in april is afgelopen en dat de maatregelen voor sporten soepeler zijn. Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat de Papiermolen op 1 april klaar is zodat we dan alle zwemmers voor een frisse duik kunnen ontvangen.

Bron: de Papiermolen
Foto: de Papiermolen

Controle op langdurig parkeren van fietsen

spookfietsenVanaf volgende week gaat de gemeente weer controleren op langdurig parkeren van fietsen in het centrum en de wijken eromheen. Deze fietsen worden gelabeld om te kijken of de fiets niet meer wordt gebruikt. Na vier weken kijken we of de labels nog intact zijn. Is de fiets nog steeds niet gebruikt, dan krijgt de fiets een sticker en gaat na twee weken naar het fietsdepot aan de Travertijnstraat. Eventueel kan de eigenaar na het maken van een afspraak de fiets daar gratis terugkrijgen.

Bron: gemeente Groningen
Foto: gemeente Groningen