zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

De Van Beusekomvijver (midden) in het Noorderplantsoen

De oude vijver midden in het historische Noorderplantsoen is half droog gepompt als onderdeel van een baggerklus.
Toch al aan het werk met een nieuwe natuur- en geschiedenisroute die naar verwachting voorjaar/ voorzomer 2022 in het park gereed zal komen, ben ik al om de haverklap in het Noorderplantsoen op natuurverkenning en dus is dit voor mij een mooie kans enkele bijzondere drone foto’s van de vijver te maken (zo zien we hem normaal niet)  en hem eens van binnen te bekijken. Om te zien wat er leeft deed ik dat eerder ook wel zwemmend, maar de vijverrand bleef tot op heden voor mij verborgen achter de dichte plantgroei. Ik loop dus even op rond op zoek naar nieuwe natuur.  Zit wellicht ook hier, maar onzicht­baar diep in de planten verstopt, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (die ik al wel in verschillende grachten vond)? Het water is nu uiteraard volkomen  troebel.

Slakken
Mijn natuurwaarnemingen vallen tegen hoewel ik nu wel optimaal de kruipende stengels van de gele plomp kan fotograferen. Verder zie ik nog wel een enkele zwemwants en al het, van hier bekende, gewone: een lege schildersmossel, enkele hoornschaaltjes, een kapotte driehoeksmossel, veel (nu dode) grote diepslak, gewone poelslak, ovale poelslak, oorvormige poelslak, een vijverpluimdrager (ook dat is een slakje), schijf- /posthoornslakken, larvenhuisjes van dansmuggen op het beton en een kluitje kokerjuffereieren. Dat is het wel zo’n beetje.

Tekst en foto's: Harry Holsteijn

20211112 Baggerwerk 02 VanBeusekomvijver NoorderplantsoenGron

Lees meer...

Parkcommissie loopt leeg

Het rommelt in de Parkcommissie Noorderplantsoen, waarin bewoners de gemeente Groningen over het park adviseren.

Vier van de zeven commissieleden hebben hun functie neergelegd, uit teleurstelling over de manier waarop de gemeente met hun adviezen omgaat. ,,Zij hebben allemaal hun eigen verhaal’’, zegt onafhankelijk voorzitter Rob van Vliet. Drie leden waren al zo’n kwarteeuw bij de commissie betrokken. ,,Vreselijk jammer dat ze gaan, ze hebben een schat aan ervaring.’’ De Parkcommissie Noorderplantsoen dient als klankbordgroep voor de gemeente, die met name adviseert over het festival Noorderzon en over het beheer en onderhoud van het plantsoen. De Hortusbuurt, Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt zijn erin vertegenwoordigd, plus de Milieufederatie Groningen, een koepel van natuurorganisaties. Van Vliet fungeert als een soort tussenpersoon tussen de commissie en de gemeente.

Lees meer...

Besluitvorming mobiliteitsvisie "Groningen goed op weg"

mobiliteitsvisie groningen De afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie voor de gemeente Groningen. U heeft eerder een reactie gegeven op de concept mobiliteitsvisie.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de definitieve mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente” nu vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Op https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg kunt alle actuele documenten van de nieuwe mobiliteitsvisie vinden en downloaden waaronder een nota met alle inspraakreacties.

De gemeenteraad spreekt in december diverse keren over mobiliteitsvisie:

  • 8 december Inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad
  • 15 december Mening vormende vergadering gemeenteraad
  • 22 december Besluitvormende vergadering gemeenteraad

De exacte tijdstippen voor behandeling kunt u te zijner tijd vinden op: https://gemeenteraad.groningen.nl/. Wilt u eventueel inspreken bij de gemeenteraad dan kunt u contact opnemen met de griffie ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bron: gemeente Groningen

Baggeren fonteinvijver Noorderplantsoen

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen om de fonteinvijver in het Noorderplantsoen te gaan uitbaggeren. Dit is nodig om het overtollige bezinksel te verwijderen en de kwaliteit van het water te verbeteren.Ook zullen zowel de leidingen als de twee fonteinen nagekeken en opgeknapt worden.Vooraf is een plan opgesteld om te waarborgen dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan de planten, waaronder enkele bijzondere soorten, en vissen en amfibieën. Dat is gebeurd in nauw overleg met een ecoloog. Ook staat het werk onder toezicht van een ecoloog.

Uitvoering
Men verlaagt het water in de vijver tot circa de helft. Leidingwerk en kabels van de aanwezige fonteinen worden uit de vijver gehaald om deze te reinigen en te onderhouden. Dit gebeurt door de onderhoudsdienst van de gemeente. Een schuifboot schuift de bagger naar een overslagpunt. Van daaruit pompt men de bagger in trailers, die op de weg Kruissingel staan. Na afronding van de baggerwerkzaamheden plaatst men alle onderdelen van de fonteinen weer terug en verhoogt men het waterniveau weer tot normale waarde. 

20211110 091415

20211110 090944

20211110 095729

20211110 091100 

De baggerwerkzaamheden in de eerste fase. Men verlaagt het waterpeil met de helft.
Bureau Natuurzorg ziet toe dat men het werk met zorg voor flora en fauna uitvoert. 

Groep 7 Nassauschool maakt ruimtereis vanuit Noorderplantsoen

Een vijftien meter lang raketvoertuig streek dinsdagochtend neer bij het Noorderplantsoen. Kinderen van groep 7 van de Nassauschool mochten er naar binnen en maakten een in de raket een virtuele ruimtereis.

De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, achterop een vrachtwagen. Aan boord reisden de leerlingen met commandant André Kuipers, in 4D Virtual Reality, naar de ruimte. De kinderen namen plaats in bewegende stoelen in de raket en zagen van bovenaf de aarde en de maan.

De raket is onderdeel van het internationaal bekroonde XR-educatie programma SpaceBuzz, een initiatief van ESA astronaut André Kuipers. Samen met ARTIS hoopt Kuipers basisschoolleerlingen te inspireren goed voor ‘hun planeet’ te zorgen.

Bij de Nassauschool heeft de virtuele ruimtereis in ieder geval indruk gemaakt. “Het was echt supergaaf”, vertelt Saskia Albeda, de leerkracht van groep 7a van de Nassauschool. “De kinderen gingen in groepjes van acht naar binnen en waren super enthousiast. Ik meerdere kinderen horen vragen of ze nog een keer mochten. Een heel bijzondere ervaring.”

raket np nassauschoolraket np nassauschool 01

Bron: OOG 
Foto's: Saskia Albeda

Hoe willen Groningers meepraten over en invloed uitoefenen op wat er in hun provincie gebeurt?

prov groningenInwoners, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, ambtenaren, organisaties en bedrijven maken samen de provincie Groningen. Welke ruimte willen en krijgen Groningers om mee te denken en mee te beslissen over wat er in de provincie gebeurt? Wat doet de provincie Groningen goed in samenspraak met inwoners en waar moet de provincie juist mee aan de slag? Hoe bouwen we samen aan de provinciale democratie?

De provincie is bezig met het ontwikkelen van participatiebeleid. Dit proces start met het onderzoeken van wat inwoners, maar ook ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van de provinciale democratie vinden en wat ze graag anders zouden zien. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De Quick Scan invullen kan door het volgen van deze link. De vragenlijst is drie weken lang beschikbaar (Invullen kan tot en met 26 november) Het invullen duurt ongeveer tien minuten. 

Een begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor het goede verloop van de Quick Scan en het vertalen van de uitkomsten naar een verbeteragenda. Ook zal er op basis van de uitkomsten een 'Expeditie participatie' worden georganiseerd, met verdiepende gesprekken over de toekomst van participatie en de provinciale democratie. In het najaar 2022 stellen Provinciale Staten het participatiebeleid vast. (In de begeleidingscommissie zitten Commissaris van de Koning René Paas (namens Gedeputeerde Staten), twee leden van Provinciale Staten, twee ambtenaren, twee externe begeleiders en twee inwoners).

https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/qspd-groningen

Bron: provincie Groningen

Doe mee met de inkoopactie isolatie en HR++ glas

01Je woning isoleren is hét antwoord op de stijgende gasprijzen. Maar een betrouwbare aanbieder kiezen met de beste prijs-kwaliteit verhouding is voor veel mensen een uitdaging. Ook wil je een goed advies over wat mogelijk is voor jouw huis. Daarom organiseren het Energieloket van de  Gemeente Groningen en het Regionaal Energieloket een isolatie en HR++ inkoopactie. Hierbij is veel werk gestoken in het kiezen van een goed bedrijf. Hierdoor hoef jij niets uit te zoeken, ben je goedkoper uit en krijg je een goed advies op maat voor jouw woning. Meld je snel aan want vol = vol, via www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Bron: gemeente Groningen