zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

De gemeente Groningen werkt gebiedsgericht. Dat betekent dat de gemeente niet overal in de stad hetzelfde doet, maar volop rekening houdt met het karakter van een gebied, met de statistieken van een wijk en met de mogelijkheden om samen te werken met bewoners en andere organisaties. Elke wijk heeft een wijkwethouder (voor Oude Wijken is dat Roeland van der Schaaf) en een gebiedsteam. Hoe de wijken en buurten in Oude Wijken ervoor staan en welke plannen er zijn en worden uitgevoerd in 2018, leest u in de Gebiedswijzer Oude Wijken.   gebiedswijzer

Bron: Stadsnieuws Oude Wijken d.d. 23-3-2018