zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

2018 1 31 Inloopbijeenkomst bomenkap recht 2

 

De inloopbijeenkomst, die 31 januari in het Heerenhuis door de Gemeente is georganiseerd, werd door zo'n kleine honderd mensen bezocht. De gehuurde ruimte was te klein : er stonden nog mensen op de gang. Peter Roelfsema uit de Kloosterstraat voerde namens de bewoners het woord : hij vroeg de gemeente per direct de aanvragen voor de kapvergunningen in te trekken en eerst met de bewoners samen, liefst per straat, te beoordelen of de boom echt gekapt moet worden en pas dan een kapvergunning aan te vragen.

 

Jans Oeben, woordvoerder van de Gemeente, zei dat hij hier onmogelijk zelf over kon beslissen en dat hij al een overleg met de wethouder  had gepland op woensdag 7 februari. Ook kon hij de van tevoren ingediende lijst met vragen niet beantwoorden : daar was een overleg met deskundigen voor nodig. Gezien het technische aspect van dit overleg, vond hij het niet wenselijk dat bewoners hierbij aanwezig zijn. Hij was verrast door de betrokkenheid van de bewoners bij de bomen en het groen in hun buurt.

Na woensdag komt een schriftelijke reactie van de Gemeente, die ook op de website gepubliceerd zal worden.

Lees ook de eerdere berichtgeving over de geplande bomenkap op deze site.