zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

brugwachtershuisjes 1024x683Het brugwachtershuisje op de Plantsoenbrug, tussen de Westersingel en het Noorderplantsoen, staat letterlijk in het licht. Dit als onderdeel van het lichtkunstproject ‘SPOT ON!’. Dit project ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Brugwachtershuisjes vestigt de aandacht op de betekenis en waarde die deze huisjes hebben.

Steeds meer van deze huisjes verliezen hun oorspronkelijke functie. Het brugwachtershuisje is voorzien van een poëtisch lichtkunstwerk waarin één dichtregel centraal staat. Dat komt uit het gedicht dat door stadsdichter Myron Hamming voor het huisje bij de Plantsoenbrug is geschreven. Het ontwerp van het lichtkunstwerk is van architectonisch vormgever Marco Broeders.

Het brugwachtershuisje is tijdens de wintermaanden in de avonduren en de vroege ochtend verlicht.

Tekst: OOG TV
Foto: gemeente Groningen