zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

zonneparkOp dit moment werkt de gemeente aan een participatiekader (onder welke voorwaarden en op welke manier nemen diverse partijen, waaronder omwonenden deel aan zon- en windprojecten) voor zonneparken en windturbines. Zonne- en windparken hebben invloed op de leefomgeving van omwonenden. We willen omwonenden en andere belanghebbenden daarom betrekken bij de planontwikkeling. Hoe we dat doen, leggen we vast in een participatiekader. Dit kader moet duidelijkheid en zekerheid bieden over ieders participatiebevoegdheden en -mogelijkheden, gedurende de gehele ontwikkeling en exploitatie van een zon- en/of windproject. Voor de gemeenteraad is dit beleidskader een belangrijk toetsingskader om te kunnen afwegen of het proces goed doorlopen is.

Praat ook mee over participatie bij zonne- en windparken. Mede met jouw inbreng werken we het participatiekader verder uit. We nodigen je graag uit voor één van de inloopsessies.

De eerste sessie is op maandag 10 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 in de Raadszaal van Ten Boer aan de H. Westerstraat 24.
De tweede op dinsdag 11 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 in Zorgboerderij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan 37 in Haren.
Of kom langs op woensdag 12 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 bij de gemeente Groningen, locatie Gedempte Zuiderdiep 98.

Je kunt zonder afspraak binnenlopen en in gesprek gaan met de gemeente over het participatiekader. Ook kun je tijdens de inloop, of daarna, schriftelijk je reactie achterlaten.