zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Inschrijving geopendInwoners uit de gemeente Groningen kunnen zich weer inschrijven voor sport- en cultuuractiviteiten via de Sport- en Cultuurhopper. Het kennismakingsprogramma
wordt in opdracht van de gemeente Groningen georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen en VRIJDAG in de Buurt in samenwerking met sport- en
cultuuraanbieders uit de gemeente.

Gevarieerd aanbod
Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Groningen ontvangen, zodra de scholen weer geopend zijn, een flyer met daarop het kennismakingsaanbod van de periode lente/zomer. Voor de overige inwoners worden flyers verspreid in buurthuizen in de gemeente. Er is keuze uit 580 verschillende cursussen. Van basketbal tot boetseren, van bootcamp tot beeldende kunst. Op www.sportcultuurhopper.nl kan iedereen zich tot en met 4 oktober inschrijven voor één of meerdere cursussen die vanaf maart van start gaan. Hier staat ook de exacte cursusinformatie vermeld.

Voor alle leeftijden
Voor het tweede jaar kunnen sport- en cultuuraanbieders ook aanbod plaatsen voor overige leeftijdscategorieën. Aanbieders kunnen hier zelf onderscheid in maken. Dit betekent dat elke inwoner uit de gemeente Groningen kan deelnemen aan cursussen van de Sport- en Cultuurhopper.

(Let wel: cursusaanbod is onder voorbehoud als gevolg van de actualiteit. Bij veranderingen worden deelnemers tijdig geïnformeerd door de aanbieders).

Bron: Huis van de Sport