zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Aanstaande zondag 26 juni zijn alle buurtbewoners welkom bij de Buurtborrel in café De Bres op de hoek Kerklaan en Grachtstraat. Normaal gesproken organiseert de Buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt deze borrel op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Omdat corona dit afgelopen jaar verhinderde, meenden wij dat het goed is deze traditie voort te zetten en een borrel in de zomer te organiseren. 

Helaas is door een misverstand deze borrel gepland op hetzelfde tijdstip als het Oplooppodium in het buurtcentrum aan de Prinsesseweg. Dat vindt plaats tussen 15.00 en 17.30 plaats. Om iedere buurtbewoner de kans te geven beide plekken te bezoeken, verlengen wij de buurtborrel tot 19.00 uur en beginnen we ook een uurtje later. Zo wordt het een gevarieerde middag en kan er na de kunstbijeenkomst gezellig nagepraat worden in de Bres. Uiteraard trakteert de Buurtvereniging zoals dat gebruikelijk is op de buurtborrel. Wij hopen van harte jullie te begroeten op zondag 26 juni ergens tussen 17.00 en 19.00 uur. Graag tot dan. 

Het bestuur van de buurtvereniging.

Poster buurtborrel 22 02