zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

scherenZaterdag dromden driehonderd schapen samen in het Noorderplantsoen. Stuk voor stuk werden ze uit hun enorme wollen mantel geholpen door geroutineerde herders. In een paar minuten werd het ene na het andere schaap geschoren. De beesten houden de taluds en bermen in de gemeente Groningen kort. De gemeente zet al jaren schapen in bij het op een natuurvriendelijke manier kort houden van bermen en taluds. Met hun hoeven verbeteren schapen de structuur van de bodem zodat nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie gaat vertonen. Dekudde graast van april tot en met september in de gemeente.

Uit: Groninger Gezinsbode d.d. 8-6-2022. Foto: Bram Hulzebos