zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

plantsoenToen in juni vorig jaar de overlast in het Noorderplantsoen en bij het Stadsstrand toenam, besloot de gemeenteraad tot een aantal maatregelen om daar wat aan te doen. De raad bespreekt woensdag 8 juni de evaluatie van deze maatregelen. Inwoners kunnen aan het begin van deze sessie als inspreker hun ervaringen en meningen delen met de raadsleden. Zie ook de website van de gemeenteraad.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 3-6-2022