zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

natuurinclusief levenHet versterken van de biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, maar ook voor onze mentale gezondheid: het maakt ons gelukkiger. Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit. Daarom heeft de gemeente Groningen de regeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld.

“Er is ook een stimuleringsregeling, zodat iedereen aan de slag kan met de biodiversiteit bij woning en bedrijfsgebouw”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. Met de regeling Natuurinclusief Bouwen, die vanaf 18 mei in werking treedt, stelt de gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de omgeving, wordt dat aangegrepen om de biodiversiteit te versterken.

Wateroverlast en hittestress
Ook draagt vergroening bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Bij nieuwbouw is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Invoering ervan gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces. 

Stimuleringsactie
Iedereen kan aan de slag gaan met een natuurinclusieve woon- en werkomgeving. Met speciale nestkasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek aan kikkers en padden en van een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Sommige natuurinclusieve maatregelen hebben een isolerende werking en dragen bij aan een prettig binnenklimaat. “Om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om van de woning, het bedrijf en de tuin een plek te maken waar de biodiversiteit van profiteert, helpen we met een stimuleringsactie.”

Korting
Er is een korting van 25% beschikbaar op de aanschaf van voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot 50 euro. Meer informatie over de regeling en deze actie staat op natuurinclusiefgroningen.nl. Hiernaast heeft de gemeente ook een subsidieregeling klimaat om de directe woonomgeving klimaatbestendig te maken. Meer informatie over deze regeling vind je op onze website

Insectenhotel voor Stadskerk
De Stadskerk aan de Friesestraatweg in Groningen heeft van wethouder Van der Schaaf een ‘stimuleringspakket biodiversiteit’ ontvangen, waarmee hij aandacht vraagt voor de regeling Natuurinclusief Bouwen. Deze kerk is gevestigd in een deel van de voormalige melkfabriek De Ommelanden. Het parkeerterrein voor het gebouw is vergroend met bomen en hagen. De achterzijde is een groene oase. Reden voor de wethouder om de vergroenings-inspanningen te belonen met een verrassing, namelijk een insectenhotel.

Bron: gemeente Groningen