zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Kerklaan Joshua Camera 2Onze favoriete pandjesbaas, beter bekend als de barmhartige verhuurder Joshua Camera, heeft weer eens een rechtszaak verloren. Nou ja, zijn katvanger is nat gegaan bij de edelachtbare in Stad. 

Aan de Kerklaan koopt Joshua Camera in 2014 nummer 76. De oude bebouwing sloopt ‘ie en hij dient een vergunning in voor een nieuwe blokkendoos met twaalf studio’s. De vergunning wordt verleend en Joshua slaat kwistig aan het bouwen. Al snel ontdekt de buurt dat veel dingen niet kloppen. Het gebouw wordt bijvoorbeeld groter dan de verleende vergunning toestaat. Daarover trekken omwonenden aan de bel.

Dwangsom 
Helaas gaat dat zonder succes. Ondanks de protesten voltooit Camera de studio’s en hij gooit ze in de verhuur. In 2020 draait de wind echter. De gemeente neemt het gebouw eens goed onder de loep , ontdekt dat de achtermuur twee meter dieper is dan was afgesproken en komt in verweer. Joshua moet de boel aanpassen conform de vergunning. Om daar druk achter te zetten, legt de gemeente een forse dwangsom op. Daar komen wij weer achter omdat Joshua zelf een WOB-verzoek indient (lololol).

Enfin. Gedoe volgt, donkere wolken pakken zich samen en Joshua draagt het pand over aan Stichting Brick One, samen met een lading andere panden ter waarde van dik elf miljoen euro. Achter Stichting Brick One zit Jaqcues van den Berg, een oude vriend van Camera (horen we van veel bronnen). Diezelfde Jaqques zit ook achter Stichting Valquest, waar toevalligerwijs een ander deel van Joshua’s panden zijn ondergebracht.

De katvanger
Eind april 2022 staat Stichting Brick One bij de rechter tegenover de gemeente met de dwangsom als inzet. Na een korte zitting heeft de rechter zojuist eindelijk uitspraak gedaan: de gemeente had alle recht om de dwangsom op te leggen. “Verder heeft de eigenaar zelf onjuiste informatie verstrekt tijdens de bouw. Daardoor is in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwd en die gevolgen komen daarom voor risico van de eigenaar. Voor de huurders betekent een aanpassing van het pand tijdelijk ongemak, maar dit is niet zo ernstig dat het college de last niet mocht opleggen. De eigenaar kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.”

Uiteraard hebben geprobeerd om een reactie te krijgen van Jacques. Maar die neemt nooit de telefoon op als wij bellen. Ook zijn advocaat hebben we gebeld. Maar helaas. Die komt later misschien met een reactie. Royce de Vries, advocaat van Joshua, is helaas ook niet bereikbaar. Daarom leunen we vooralsnog op een eerdere uitspraak van hem inzake deze casus: “Voor cliënt is niet goed te begrijpen dat u voornemens bent om een artikel te wijden over de het pand aan de Kerklaan 76. Vooreerst geldt dat cliënt inmiddels geen eigenaar meer is van het betreffende pand. Alleen PEX Real Estate is nog betrokken bij het verhuur en het beheer van het pand. De heer Camera zelf niet.”

Wil de echte eigenaar opstaan?
Nou. Daar heeft de rechter eerder al een stokje voorgestoken. Dat ging om een pand aan de Herebinnensingel waar iets vergelijkbaars speelde en dat ineens eigendom was van een andere stichtint. Maar volgens de rechter heeft Camera veel onduidelijkheid gelaten rondom de eigendomsoverdracht. Zo is er geen inzicht verschaft over de voorwaarden van de verkoop aan een kort daarvoor opgerichte stichting. Daarom is volgens de rechter Joshua gewoon verantwoordelijk. Lees daarover hier meer.

Camera en of Stichting Brick One kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

Bron: Sikkom