zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Dag van de buurt vierkant

Met bewoners, ondernemers, studenten en andere betrokkenen gaan we bewustwording creëren rondom het thema ‘overlast’. In deze wijk (noorderplantsoen) word met het mooie weer genoten van deze plek maar omwonenden en de gemeente Groningen ervaren dit als een last.

Wij gaan op een creatieve manier diverse gebruikersgroepen met elkaar in contact brengen, inzichten ophalen en vooral leren om open te staan voor elkaars opvattingen, meningen en perspectieven.

Wij komen bij elkaar bij Zondag van 10.00 - 13.00 uur.

Happy Noorderplantsoen, Together Doen.