zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

De reguliere bewonersbijeenkomst voor de Noorderplantsoenbuurt staat gepland voor maandag 25 april 2022 in het Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg. In de voorjaarseditie van de buurtkrant - kort geleden verspreid - staat helaas een verkeerde datum genoemd in de rubriek 'Van de voorzitter'. Daarin staat nog 13 april genoemd. Deze datum kunt u dus vergeten, want: 

De bewonersbijeenkomst is op: Maandag 25 april vanaf 20.00 uur in het buurtcentrum Oranjewijk Prinsesseweg Prinsessweg 44-1

Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Houtkachels en de overlast ervan
  • Nienke Alkema, gebiedsmanager, is aanwezig en vertelt over haar werk
  • de inrichting van onze wijk als het gaat om onder meer verkeersveiligheid
  • actuele buurtzaken.

U bent allen van harte welkom!

20211020 200315