zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Het Stadspark wordt een park voor de hele stad. Daarom wordt het evenemententerrein ook buiten concerten opengesteld voor publiek, met ruimte voor wandelen, recreatief sporten en spelen, maar ook met ruimte voor cultuur. Een schetsontwerp hiervoor sluit aan bij de monumentale status van de drafbaan en de ambities voor het Stadspark. Het ontwerp, waarin onder andere sprake is van een multifunctioneel 'waterplein', wordt eerst besproken met bewoners en andere betrokkenen.

Lees meer in de brief aan de raad.

schetsontwerp drafbaan

Bron: gemeente Groningen