zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Vanaf februari gaat het Julianaplein op de kop. Dat heeft tot gevolg dat er zeer ernstige verkeershinder wordt verwacht in – en rondom de stad. Daarom voeren we verschillende verkeersmaatregelen uit om de doorstroom van het openbaar vervoer en de hulpdiensten zo goed als mogelijk te borgen. Eén van deze maatregelen heeft betrekking op het gedeelte Ring West – Hoendiep – A-weg. Lees voor meer informatie de breif van de gemeente via onderstaande link.

220114_Informatiebrief_maatregelen_Hoendiep_OJP_JZ.pdf

 Julianaplein juni 2021