zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

riviersterretjeVoor Lukas Verboom is het Stadspark in Groningen een korstsmossenparadijs. De biologiestudent  heeft er veel verschillende en bijzondere soorten gevonden. Hij kwam 137 soorten tegen in het Groninger Stadspark. Bijvoorbeeld het wimpermos, dat in 1978 voor het laatst in de provincie werd ontdekt. Of het riviersterretje, dat normaal alleen in de buurt van rivieren voorkomt. De leukste naam gaat naar het smalsporig boomglimschoteltje.

Als reden noemt Lukas de soortenrijkdom: ‘De gunstige ligging en het feit dat er in Groningen weinig korstmossenfanatiekelingen wonen zorgt ervoor dat het park ontzettend veel bijzondere soorten huisvest. Alleen al van het Heemtuindeel van het Stadspark bracht Lukas op Waarneming.nl vijftig soorten in beeld. Waaronder zeldzame als de kalkspikkel, het bruin olievlekje  en het beukenvlekje. In 2018 deed de student ook al een bijzondere ontdekking, toen hij het populierenspijkertje na 150 jaar terugvond in Nederland. Nature Today publiceerde daarover.
Een korstmos is iets heel anders dan ‘gewoon’ mos. Korstmos is een schimmel, die samenleeft met een alg of met een blauwwier.

Bron: Oog radio en TV