zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

noorderplantsoen 1De gemeenteraadsfracties van 100% Groningen en de Stadspartij stellen woensdag vragen tijdens het vragenuur overhet vertrek van vier vrijwilligers bij de Parkcommissie Noorderplantsoen. 

“Het “groene” college van de gemeente Groningen staat op papier te boek als een college met een luisterend oor, meedenkend met inwoners en bewonersorganisaties en doet volop aan participatie. Helaas is de praktijk precies het tegenovergestelde”, aldus de fracties. Vier leden van de Parkcommissie Noorderplantsoen stoppen met hun werkzaamheden omdat er geen reacties op vragen komen en adviezen van de commissie genegeerd worden door de gemeente. De Stadspartij en 100% Groningen stellen de stap van de leden te begrijpen.

“Indien er bij herhaling niet geluisterd wordt en adviezen stelselmatig genegeerd worden dan snap ik dat mensen er een keer genoeg van hebben en opstappen. Ontzettend betreurenswaardig!”, zegt Yaneth Menger, fractievoorzitter van 100% Groningen.

De huidige voorzitter van de Parkcommissie Noorderplantsoen heeft een aantal voorstellen aan de wethouder en de gemeente: “Er moeten duidelijkere regels
komen met betrekking tot BBQ-en, loslopen en speelplekken honden, afval, drankgebruik, lawaai, muziek en evenementen zodat er beter kan worden gehandhaafd. Ook moet men beter luisteren naar adviezen van de parkcommissie en deze daar waar kan ook opvolgen. Tenslotte moet de communicatie meer helder en duidelijker”, besluit Rob van Vliet.

Om duidelijkheid te krijgen hoe het college en zeker de wethouder denkt over het vertrek van vier vrijwilligers bij de Parkcommissie Noorderplantsoen stellen de Stadspartij en 100% Groningen deze week vragen in het vragenuur.

Bron: Groningen Nieuws