zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen om de fonteinvijver in het Noorderplantsoen te gaan uitbaggeren. Dit is nodig om het overtollige bezinksel te verwijderen en de kwaliteit van het water te verbeteren.Ook zullen zowel de leidingen als de twee fonteinen nagekeken en opgeknapt worden.Vooraf is een plan opgesteld om te waarborgen dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan de planten, waaronder enkele bijzondere soorten, en vissen en amfibieën. Dat is gebeurd in nauw overleg met een ecoloog. Ook staat het werk onder toezicht van een ecoloog.

Uitvoering
Men verlaagt het water in de vijver tot circa de helft. Leidingwerk en kabels van de aanwezige fonteinen worden uit de vijver gehaald om deze te reinigen en te onderhouden. Dit gebeurt door de onderhoudsdienst van de gemeente. Een schuifboot schuift de bagger naar een overslagpunt. Van daaruit pompt men de bagger in trailers, die op de weg Kruissingel staan. Na afronding van de baggerwerkzaamheden plaatst men alle onderdelen van de fonteinen weer terug en verhoogt men het waterniveau weer tot normale waarde. 

20211110 091415

20211110 090944

20211110 095729

20211110 091100 

De baggerwerkzaamheden in de eerste fase. Men verlaagt het waterpeil met de helft.
Bureau Natuurzorg ziet toe dat men het werk met zorg voor flora en fauna uitvoert.