zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

prov groningenInwoners, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, ambtenaren, organisaties en bedrijven maken samen de provincie Groningen. Welke ruimte willen en krijgen Groningers om mee te denken en mee te beslissen over wat er in de provincie gebeurt? Wat doet de provincie Groningen goed in samenspraak met inwoners en waar moet de provincie juist mee aan de slag? Hoe bouwen we samen aan de provinciale democratie?

De provincie is bezig met het ontwikkelen van participatiebeleid. Dit proces start met het onderzoeken van wat inwoners, maar ook ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van de provinciale democratie vinden en wat ze graag anders zouden zien. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De Quick Scan invullen kan door het volgen van deze link. De vragenlijst is drie weken lang beschikbaar (Invullen kan tot en met 26 november) Het invullen duurt ongeveer tien minuten. 

Een begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor het goede verloop van de Quick Scan en het vertalen van de uitkomsten naar een verbeteragenda. Ook zal er op basis van de uitkomsten een 'Expeditie participatie' worden georganiseerd, met verdiepende gesprekken over de toekomst van participatie en de provinciale democratie. In het najaar 2022 stellen Provinciale Staten het participatiebeleid vast. (In de begeleidingscommissie zitten Commissaris van de Koning René Paas (namens Gedeputeerde Staten), twee leden van Provinciale Staten, twee ambtenaren, twee externe begeleiders en twee inwoners).

https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/qspd-groningen

Bron: provincie Groningen