zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

bedumerweg 0 Leidraad openbare ruimteDeze Leidraad is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. Toegankelijk met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. De Leidraad Openbare Ruimte vloeit voort uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen waarin het herwinnen van de openbare ruimte een van de pijlers is en uit de omgevingsvisie The Next City. Daarin is het verhogen van de Groningse leefkwaliteit het centrale thema. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Met deze nieuwe denkwijze maakt dit college fundamenteel andere keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte.’

De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden. De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

Op maandag 5 juli om 20.30 uur wordt de bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad Openbare Ruimte’ georganiseerd in Forum Groningen. Doel van deze bijeenkomst is informeren en om in gesprek te gaan over de voorlopige versie van de Leidraad. 
De bijeenkomst is te volgen via een livestream. De voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte is te vinden op de site. Hier wordt ook de link geplaatst voor de livestream van 5 juli.

Bron: Gemeente Groningen