zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Er is de laatste tijd veel te doen over de manier waarop de stad omgaat met de bomen. Aan de ene kant sneuvelen er veel bomen (deze week nog een paar oude kastanjes in het Noorderplantsoen) aan de andere kant zet het stadsbestuur in op aanplant van nieuwe bomen. Maar hoe realistisch is het plaatje dat van de toekomst wordt geschetst eigenlijk?

Neem het Schuitendiep. Daar gingen recent circa twintig bomen tegen de vlakte om plaats te maken voor een brug die in het verlengde van het Kattendiep over het diep wordt gelegd. Maar niet getreurd: er komen, als je naar de plaatjes kijkt, behoorlijk brede joekels van bomen voor terug. Bijna de helft van het beeld dat wordt gepresenteerd bij de plannen wordt in beslag genomen door lover. Als je de tekening moet geloven komen er op dit stuk van het Schuitendiep bomen met breed uitstaande takken. Volop schaduw in strijd tegen de hittestress die de stad in de steeds heter wordende zomers teistert. Zou je zeggen.

Impressie 1 1920x865

 Beeld: gemeente Groningen

De gemeentelijke plannen reppen van ‘grote bomen’ van tien jaar oud met een hoogte van 6 tot 8 meter. We leggen het plaatje voor aan bomendeskundige Annemiek van Loon van de Bomenstichting en auteur van het boek ‘Ruimte voor de stadsboom’. ,,De bomen op de tekening lijken me hoger dan zes tot acht meter”, zegt zij. Navraag bij de gemeente leert dat er zeventien lindes (tilia cordata ranco) worden geplant. Van Loon kent de soort: ,,Dat is een kleinbladige, kegelvormige linde. Smal. Een goede stadsboom, dat wel. Maar dit plaatje klopt niet.” Volgens Van Loon toont dit plaatje een ‘ontwerperswereld’. Behalve de lindes komt er ook gele kornoelje en Drentse krentenboom aan de waterkant. Dat zijn geen bomen met een fiere stam en een trotse kroon. Het zijn meerstammige bomen. ,,Boompjes”, zegt Van Loon.

Heesters noemt Nico Spijkerman de krentenbomen die recent werd aangeplant in de Händellaan. Zoals gemeld bezweek in deze straat de ene na de andere moerbei. Deze bomen zorgden niet alleen voor een groene aanblik in de straat. De op regelmatige afstand geplaatste bomen verschaften de straat ook structuur. Maar op korte termijn zitten nieuwe bomen er hier niet in: er liggen te veel kabels en nutsvoorzieningen onder de grond. Er is domweg geen ruimte voor de wortels, meldt een medewerker van de gemeente in een mail aan Spijkerman.

Van Loon herkent de reactie. ,,Het is in steden druk onder de grond. In oude stadscentra staan soms nog prachtige bomen. Nieuwe bomen zullen op die plekken nooit meer zo mooi van de grond komen.” Toch is er hoop. Van Loon: ,,Vaak is onder parkeerplaatsen wel ruimte. Door een soort bomenbak te maken die water doorlaat kun je op de plek waar auto’s geparkeerd staan bomen planten.”

Maar zo ver is het in de Händellaan nog niet, blijkt uit de mail aan Spijkerman: ‘Op dit moment zijn er meerdere straten in onze gemeente met dezelfde problematiek. Ons budget voor het vervangen van bomen is echter niet toereikend om al deze straten te voorzien van een nieuwe bomenstructuur. Daarom moeten we steeds de afweging maken welke straat de meeste prioriteit heeft voor het aanplanten van nieuwe bomen. Hoe meer bomen in een straat ontbreken, hoe groter de noodzaak voor een herinrichting. Op dit moment zijn er straten in onze gemeente met nog meer gaten in de bomenstructuur dan in de Händellaan. Deze straten staan nu hoger op onze prioriteitenlijst. (…) Om tegemoet te komen aan uw vraag willen we graag samen met u kijken naar alternatieve mogelijkheden om de Händellaan verder te vergroenen. Te denken valt aan het verwijderen van stoeptegels en het aanplanten van vaste planten en heesters’.

,,Heesters”, schampert Spijkerman. ,,Dan kunnen ze de Händellaan beter de Händelstraat noemen. In een laan horen toch bomen en geen struiken?”