zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Spouwmuur isolatieDe gemeente Groningen krijgt ruim twee miljoen euro subsidie van het Rijk voor energiebesparende maatregelen in woningen. Belangrijk is dat de subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) ook voor huurwoningen mag worden gebruikt. Met dit geld gaat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, zowel woningeigenaren als huurders ondersteunen met energiebesparing.

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Omdat deze subsidie ook voor huurwoningen mag worden gebruikt, worden energiebesparende maatregelen voor de huurders van deze huizen goedkoper en makkelijker. In een geïsoleerd huis wordt minder energie gebruikt. Dat heeft meteen effect op de energierekening. De woonlasten zijn daarmee na isolatie structureel lager.”

Energiebesparing in combinatie met betaalbaarheid daarvan voor iedereen, is een belangrijk speerpunt van de gemeente Groningen. Daarom heeft de gemeente ook zelf 400.000 euro beschikbaar gesteld. Met het geld wordt ook de inzet van energiecoaches in wijken en dorpen voortgezet en verder uitgebreid. Deze aanpak was gericht op woningeigenaren. Door de RREW kan deze aanpak ook uitgebreid worden naar huurwoningen. Ook komt er een specifieke aanpak voor de doelgroepen Particuliere verhuur en Studenten.

Bron en foto: Gemeente Groningen