zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

boomverhittenOm de effecten op lange termijn te onderzoeken worden eind dit jaar nog eens 20 kastanjebomen behandeld. De kosten bedragen 25 duizend euro. In samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) wordt onderzocht of warmte de bacterie die de kastanjeziekte veroorzaakt kan doden. Daarbij wordt de stam van de boom ingepakt in een isolatiedeken en 48 uur op 40 graden Celcius verwarmd.

In 2017 en 2018 werden 25 bomen aan het Heerdenpad, het Emmaplein en de Praediniussingel behandeld. Voor de proef zijn bomen geselecteerd met een lichte aantasting, en bomen die zwaarder aangetast zijn. De kastanjes zijn drie jaar lang in de gaten gehouden. De methode met de warmtebehandeling is vooral effectief bij kastanjes die minimaal zijn aangetast en een redelijke conditie hebben. De helft van de behandelde bomen is na drie jaar niet meer ziek en heeft een goede levensverwachting. Bij bomen die ernstig zijn aangetast blijkt de methode minder succesvol. Van deze bomen zijn er inmiddels 8 gekapt.

De gemeente heeft 1682 kastanjes in beheer. Ongeveer 60 procent hiervan is in meer of mindere mate aangetast. Omdat het verloop van de ziekte onvoorspelbaar is worden de kastanjebomen drie keer per jaar geïnspecteerd. Uit een laatste inspectie blijkt dat 27 kastanjes zo ziek zijn dat ze niet meer gered kunnen worden. De bomen vormen een gevaar voor de omgeving en worden om die reden vervangen. Inmiddels is met de kap van de bomen begonnen, de planning is om voor de start van het broedseizoen (half maart) klaar te zijn.

Wil je weten waar de kastanjes staan kijk dan op de gemeentelijke bomenkaart, https://tinyurl.com/8k77nasw 

Bron: gemeente Groningen
Foto: gemeente Groningen