zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

verkeersmaatregel bij de Bres

Op het kruispunt van de de Grachtstraat, Kerklaan en de Oranjesingel is een 'verkeerscorrigerende maatregel' genomen. Op de hoek is een wit vlak aangebracht op het wegdek om het verkeer te sturen. De bedoeling is dat auto's niet meer met hoge snelheid de bocht vanuit de Oranjesingel de Kerklaan richting plantsoen nemen, maar afremmen. Ook andersom zou het moeten werken. Al langer is vanuit het bestuur van de buurtvereniging gepleit voor extra maatregelen op dit kruispunt. Het is onoverzichtelijk met veel fietsverkeer en auto's die vanuit de Oranjesingel de Kerklaan opdraaien. 

Het is te hopen dat het enig effect heeft.