zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

stadspark GroningenRuim baan voor recreatie, sport en initiatieven van inwoners. Meer aandacht voor verscheidenheid in bomen, planten en dieren. Minder auto’s door het park. Beter beheer en onderhoud van het groen, water en straatmeubilair. En de Drafbaan openstellen voor het publiek, als er geen evenementen zijn. Met structureel 720.000 euro per jaar wil het college van B&W het Stadspark opknappen en weer aantrekkelijk maken voor alle Stadjers.

Met 140 hectare is het Stadspark het grootste groene gebied van Groningen. Het park biedt niet alleen veel ruimte voor ontspanning en recreatie in de natuur, het heeft ook een belangrijke functie voor een klimaatbestendige stad. Het college wil het park weer op de kaart zetten voor alle inwoners.

Inspraak
De plannen voor het Stadspark staan verwoord in de herijkte visie ‘Stadspark, park voor de stad’. Het college heeft deze concept visie vrijgegeven voor inspraak. Inwoners kunnen van 25 februari tot en met 28 maart 2021 reageren. Daarna biedt het college de aangepaste visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan, tegelijkertijd met de besluitvorming over de Drafbaan als evenemententerrein.Lees het hele artikel: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/college-investeert-in-groen-autoluw-en-aantrekkelijk-stadspark

Bron: Gemeente Groningen