zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Het Noorderplantsoen was zondagmiddag het toneel van een gezellig sleefeest. Op de bult achter Zondag stond een haag van mensen aan weerszijden van het pad waarover waaghalzen met een noodgang naar beneden suisden. Remmen is angst leek het motto, want het ging hard. Af en toe eindigde een run tegen een boom, in de stuiken of in het publiek, maar dit leidde vooral tot een hoop gegiebel en gegil en niet tot noemenswaardig letsel.

sneeuw 1sneeuw 2

Tekst: Gezinsbode
Foto's: Bram Hulzebos