lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

ToukomstHet Toukomstpanel van twintig geselecteerde Groningers presenteerde donderdagavond het advies over de investering van in totaal 100 miljoen euro. In totaal zijn 44 ingediende projecten geselecteerd en komen in aanmerking voor een deel van het geld.

n totaal zijn ruim 900 ideeën ingediend voor het project Toekomst, waarover het panel het geld van het Nationaal Programma Groningen mocht verdelen. Uit het eerste selectieproces kwamen 59 concrete Toukomstprojecten naar voren. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s, die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld. Dit Toukomstbeeld vormt samen met het advies van het Toukomstpanel het eindproduct van het eerste jaar Toukomst.

Paraplu-projecten

Het panel heeft iets meer dan de helft van het totale Toukomstbudget gereserveerd voor twee grote paraplu-projecten. In het project Landschapswerkplaats werken initiatiefnemers, inwoners, provincie, waterschappen, gemeenten en andere organisaties samen aan concrete plannen voor de inrichting van het landschap om leefbaarheid en biodiversiteit te vergroten, en kansen te bieden voor de regionale economie.

Het parapluproject Roemte! is een nieuwe organisatie van een kleine groep professionals die de kennis en ervaring in huis heeft om initiatieven uit te werken, zodat ze financieel gezond en dus toekomstbestendig georganiseerd worden.

Grote en kleine initiatieven

Naast de paraplu-projecten reserveert het panel geld voor een aantal grotere en kleinere projecten. Veel projecten moeten verder uitgewerkt worden voordat ze echt kunnen beginnen. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen buigt zich eerst over het advies. Daarna wordt dit omgevormd tot een programmaplan wat na vele wegen wordt vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Groningen.

In totaal krijgen alle geselecteerde projecten een geldbedrag tussen de 25.000 en zes miljoen euro.

Meer informatie

Het volledige Toukomstbeeld en het advies van het Toukomstpanel zijn te vinden op de website van Toukomst.

Bron: OOG Omroep Groningen