zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

martinitorenVanaf zaterdagavond 23 januari kondigt de Martinitoren met speciaal klokgelui het begin van de avondklok aan. Dat zal voortaan iedere avond gedaan worden door leden van het Groninger Klokkenluidersgilde. In vroegere eeuwen werd een avondklok geluid als signaal voor de burgers van een stad om zich in hun huizen terug te trekken.

De Martinitoren in de stad Groningen kent nog steeds een Ruimstraatklok: een klok die aangeeft dat de straten leeg moeten zijn. Het Groninger Klokkenluidersgilde zal van 23 januari tot het einde van de aangekondigde avondklokperiode de Ruimstraatklok luiden, iedere dag van 20.30 uur tot 20.40 uur. Er is voor die tijd gekozen om iedereen gelegenheid te geven na het luiden nog op tijd thuis te komen.

“Ik denk dat alle aandacht bijdraagt aan het in ere houden van de traditie”, zegt Jan Roeland, voorzitter van het bestuur van het Groninger Klokkenluidersgilde. “Maar ook dat mensen weten wat de betekenis is. Deze dertiende klok werd in vroeger tijden vaker gebruikt in geval van rampspoed of juist als aankondiging op een avondklok. Bij het Klokkenluidersgilde zijn er zes luidmeesters die deze dertiende klok kunnen luiden. “Van deze zes zijn er vier inzetbaar omdat de andere twee te ver vanaf de Martinitoren wonen. Als zij moeten luiden komen ze niet meer voor 21.00 uur thuis.”