zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

groningenDe gemeente Groningen investeert de komende vijf jaar ruim 24 miljoen euro in het vergoenen van de stad.  

In het plan ‘Vitamine Groen’ staat dat de gemeente 3,5 miljoen uittrekt voor extra bomen en dat er vijf miljoen wordt geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van wijken als Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk. Daarnaast gaat er 11 miljoen naar het stimuleren van biodiversiteit en het vervangen van zieke of gevelde bomen. Ook is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen als operatie Steenbreek, waarbij tegels worden vervangen door groen, en de Groene Daken-subsidie.

Komend jaar staan er meerdere projecten op het programma. Zo wordt de fietsroute langs de Helperzoom aangepast zodat er meer ruimte komt voor groen, en in het Europapark worden meer bomen geplant. Ook het Schouwburgplein en het Kattendiep worden komend kalenderjaar al verder vergroend. Daarnaast worden bij drie scholen in de stad Tiny Forrest aangelegd, kleine bosjes.

Het jaar erop, in 2022, staat het vergroenen van de Grote Markt en het Damsterplein op de agenda. Er wordt gestart met de aanleg van Dudok aan het diep, en er worden bomen geplant in de Oude Boteringestraat, de Gelkingestraat en de Oosterstraat in Groningen. Los van de projecten is er jaarlijks een ton beschikbaar om schoolpleinen in de gemeente Groningen te vergroenen. Ook kunnen Stadjers gratis geveltuintjes blijven aanvragen. “Wij zijn ons bewust van de bijdrage die groen levert aan een gezonde leefomgeving’, zegt verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor. “Met dit plan versterken we de positie van groen.”

Zie ook: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/groningen-investeert-miljoenen-in-meer-beter-en-bereikbaarder-groen

Bron. gemeente Groningen