lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

20201120 091754Het pand van Copy Right aan de Kerklaan staat via een online veiling te koop en dreigt zo in handen te komen van speculanten, pandjesbazen of huisjesmelkers. De huidige huurders en uitbaters van Copy Right, Anneke en Jean Paul, willen het pand graag kopen, maar kunnen niet op tegen de woekerprijs die het pand moet gaan opleveren.

Centrumfunctie
Copy Right is nog een van de weinige winkelpanden in de Kerklaan, die eens een levendige buurtwinkelstraat was. Nu dreigt een van de laatste winkels te verdwijnen. Maar bovendien vervult de winkel een belangrijke buurtfunctie, is het een ontmoetingsplaats en de plek waar de buurtkrant van de Noorderplantsoenbuurt gedrukt wordt. Ook spelen Anneke en Jean Paul een duidelijke sociale rol in de buurt.

Winstbejag
Opnieuw dreigen panden in de Noorderplantsoenbuurt ten prooi te vallen aan beleggende speculanten, die zoveel mogelijk winst willen behalen door panden duur op te kopen en ze in kleine en veel te dure appartementen op te delen en weer te verkopen. Zo dreigt de Kerklaan opnieuw weer een winkel te verliezen.

Oproep tot actie
Voorzitter van de buurtvereniging, Gerard van de Poll, nam het initiatief voor een protestactie voor de deuren van Copy Right. Zijn oproep om tijdens de kijkdagen met protestbordjes aanwezig te zijn, leidde tot een grote groep verontruste buurtbewoners. Vandaag, vrijdag 20 november, was voor potentiële beleggers en kopers het eerste kijkmoment tussen 9 en 10 uur.

Uw steun gevraagd
Aanstaande dinsdag, 24 november, is er opnieuw een kijkmoment tussen 9 en 10 uur. Ook dan roepen wij zoveel mogelijk buurtbewoners op om te komen en jullie steun te betuigen aan het behoud van Copy Right en te protesteren tegen de beleggers, speculanten en huisjesmelkers in onze Noorderplantsoenbuurt.