lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

mensenHet college van B&W en de gemeenteraad van Groningen moeten volgend jaar gaan discussiëren over de toekomst van inspraak, burgerparticipatie en de ‘digitale democratie’. De motie die de Stadspartij hiervoor indiende is woensdagavond door de gemeenteraad aangenomen.

“De Stadspartij is er trots op dat er in onze gemeente veel inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn met goede ideeën”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Mensen die zich willen inzetten voor hun woon, werk en leefomgeving. Daarom zijn wij ontzettend blij dat onze motie, die vraagt om meer inspraak, ruim gesteund wordt.”

Volgens de Stadspartij gebeurt het nu nog te vaak dat bewoners te laat betrokken worden bij ingrijpende beslissingen in de gemeente, waardoor ze nog maar weinig invloed uit kunnen oefenen. “Te vaak horen we achteraf dat inwoners vooraf niet actief geïnformeerd zijn en zich overvallen voelen wanneer plannen al tot op detail zijn uitgetekend”, zo stelt Sijbolts.

Bron: Oog Omroep Groningen