lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

buurtvergaderingDe bijeenkomst voor de bewoners van de Noorderplantsoenbuurt van 27 oktober aanstaande gaat helaas NIET door. Deze avond was vanwege de grote beschikbare ruimte gepland in het Paleis aan de Bloemsingel. In de herfstuitgave van de buurtkrant zijn bewoners opgeroepen zich op te geven voor deze avond. Zo kon het bestuur zicht krijgen op het aantal mensen voor deze avond. 

Het aantal mensen dat zich heeft opgegeven is bijzonder klein. Dit gegeven en de nieuwe coronamaatregelen hebben het bestuur doen besluiten de bewonersbijeenkomst NIET door te laten gaan. Helaas maar de omstandigheden nopen daartoe. 

Graag tot ziens op een later tijdstip en blijf allen gezond !!