zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Grunn grote markt luchtopnameHet levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen.
In de laatste drie weken van september ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt deel te nemen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) uitgevoerd.

Vragen over de buurt en de inwoners
De vragen gaan over de kwaliteit van de directe woonomgeving, maar ook over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn. In de brief wordt verwezen naar de speciale website buurtvragen.nl, waarop de vragenlijst met behulp van een persoonlijke inlogcode toegankelijk is. De antwoorden worden anoniem verwerkt; uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt.

Basis voor beleid
Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen. Zij gebruikt de gegevens als basis voor beleid op alle beleidsterreinen. De gemeente kan hiermee zien hoe het gaat met de leefbaarheid en veiligheid in een buurt en het welzijn van de inwoners. De gegevens uit het onderzoek worden ook gebruikt als informatiebron voor de Basismonitor en de  Wijkkompassen.

Voor meer informatie: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/groot-leefbaarheidsonderzoek-onder-alle-inwoners-van-de-gemeente-groningen

Bron: gemeente Groningen