zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Lente 2Stadsecoloog Jan Doevendans maakt zich zorgen om de dit jaar wel érg vroeg bloeiende voorjaarsbloemen. Er zijn zelfs al jonge mussen gesignaleerd. Diverse bloemen in Stad en Ommeland staan al volop in bloei. En dat is zeer opmerkelijk voor de tijd van dit jaar, aldus Doevendans in het DVHN (www.dvhn.nl) van 18-2.. De ontwikkeling baart hem zorgen: ‘’Terwijl het nu februari is, horen deze pas in maart, of zelfs in juni hun blaadjes te openen’’. Dat is het gevolg van de zachte winter, omdat bloemen als ze gaan bloeien worden getriggerd door een hogere temperatuur.

Niet alleen de bloemen staan er ongekend vroeg bij dit jaar. Ook planten en dieren zitten al midden in de lente-sfeer, zoals de eerste jonge mussen die al vliegen en de spreeuwen die hun nesten voorbereiden. Deze vroegbloeiers baart de Stadsecoloog zorgen: ‘’Doordat wij de aarde steeds verder opwarmen, gaat alles naar de bliksem’’, zegt Doevendans.  In de natuur hangt alles met elkaar samen: bloemen moeten insecten voeden en insecten vogels. In een maand als deze kunnen er nog steeds koude-uitschieters voorkomen. ‘’Een bloem kan maar een keer bloeien, en als deze kapot vriest is dat slecht nieuws’’. Toch redt de natuur zich best, meent Doevendans. Dat is in de loop der jaren wel gebleken met tsunami’s, cyclonen en uitstervende diersoorten. ‘’De aarde is door ons toedoen steeds verder aan het opwarmen en brengt de natuur in de war. Wat we moeten beseffen is dat niet de natuur, maar de mens in de war is. Als we nu geen actie ondernemen is de natuur ons straks te snel af’’.

Uit: Luncheditie GIC d.d. 18-2-2020