zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

LenteKriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes. In 2019 deden er ruim 6.000 mensen aan mee, verdeeld over 160 actiegroepen.

Vorm een groep met buren, leerlingen, studenten, medesporters, familie, vrienden, collega’s. Bedenk een leuke naam voor de groep en geef de actiedag(en) en tijd(en) in de actieperiode aan. Vanaf 27 januari 2020 vind je het aanmeld- en subsidieformulier (pdf 74 kB) op de site van de gemeente. Download en print dit formulier, vul het in en stuur het volledig ingevuld, ondertekend en zonder postzegel naar Gemeente Groningen, Participatie & Schoon, Groningen Schoon Dankzij Mij, Antwoordnummer 455, 9700 WB GRONINGEN. De aanmelding sluit op 1 maart 2020. De LenteKriebels zijn van 28 maart t/m 25 april 2020.

Lees hier de nieuwsbrief van LenteKriebels