zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Klimaatverandering in stadHet klimaat verandert. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de gemeente Groningen en haar inwoners. Het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie. 

Inwoners van de stad krijgen steeds vaker te maken met de effecten. Wateroverlast door heftige regenbuien, langdurige droogte en extreem weer zoals hagel en storm. Daarom heeft de gemeente Groningen samen met de Rijksuniversiteit een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en mening van inwoners over de klimaatverandering in de stad.

Rond 3.500 inwoners hebben de enquête ingevuld. Daarvan gelooft rond 90 procent in de verandering van het klimaat, de negatieve gevolgen daarvan en dat de mens daarin een rol speelt. Inwoners merken de effecten van klimaatverandering in hun buurt. Zij hebben het afgelopen jaar te maken gehad met hitte en droogte. Anderen zagen veranderingen in de biodiversiteit, in het verloop van seizoenen en in de luchtkwaliteit. De meeste inwoners vinden dat de Rijksoverheid en de gemeente hoofdzakelijk of volledig verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en verminderen van de effecten van klimaatverandering.

Ondanks het feit dat veel inwoners vinden dat zij een kleine rol hebben in de klimaatadaptatie, hebben velen van hen al wel maatregelen genomen of zijn het van plan te doen. Zoals de aanleg van geveltuinen, een groen dak of het isoleren van hun woning. Maar weinig respondenten zijn overigens bekend met informatie die de gemeente verstrekt over klimaatverandering en de aanpassing daaraan. De onderzoekers raden de gemeente daarom aan hier meer reuring aan te geven, meer advies te bieden dat toegesneden is op individuele (woon-)situatie en meer inzicht te geven in wat de gemeente zelf doet.

Lees hier het rapport: https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2019/11/rapportage-klimaatadaptatie-definitief.pdf

Bron: Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen (OIS Groningen) is de onderzoeksafdeling van de gemeente Groningen.