zomer

Groenste Buurt

Groene huizenroute weer succes

Op zaterdagmorgen 14 april was er weer een groene huizenroute. Het is de bedoeling van het Groenste Buurt-team om in ieder geval twee keer per jaar, in de herfst en het vroege voorjaar, wanneer de verwarming nog snort, zo’n route te organiseren. We merken dat er vooral behoefte is om de werking en het geluid van warmtepompen te ervaren, omdat de regering, evenals de Groenste Buurt, hier zo  op in zet en er wat negatieve geluiden over warmtepompen klinken. gh route 600 x 450

Lees meer...

Geen kruid gewassen tegen Japanse Duizendknoop

Jap. 1

Het is voorjaar en de jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop op het spoortalud schieten met de dag verder de lucht in. De gemeente ziet de noodzaak van radicale bestrijding niet en heeft de bestrijding van de exoten ondergebracht bij het reguliere onderhoud. Geen proeflocaties voor bestrijdingsmethoden dus. Naar aanleiding van het artikel in de vorige buurtkrant heeft zich één lezer gemeld met verschillende locaties. Hopelijk gaat de gemeente de ernst van de problemen inzien.

Lees meer...

Grote belangstelling voor postcoderoosproject Station Noord

Er blijkt heel veel interesse te zijn om mee te doen aan het project voor plaatsing van collectieve zonnepanelen op de perronoverkappingen van het Noorderstation. Maar liefst ruim 80 inwoners van de Noorderplantsoenbuurt en omliggende buurten meldden zich al aan. En dat terwijl aan dit initiatief van de Groenste Buurt nog geen publiciteit op grote schaal is gegeven. Het voorziet dus duidelijk in een behoefte van bewoners die het beste voor hebben met hun leefomgeving. Station Noord foto

Lees meer...

OOG TV start nieuw seizoen serie Goudgroen

goudgroen  Maandag 21 mei start een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over Stadjers die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel. Vrijwel iedere aflevering maken we samen met tuineigenaren een mooie groene, bloeiende tuin van hun tegeltuin. We spreken huiseigenaren die energiebesparende- of opwekkende maatregelen aan hun woning hebben toegepast. En we laten graag de prachtige initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ter inspiratie, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor geweldige dingen gebeuren in je eigen stad en ommeland! De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 21 mei iedere week te zien bij OOGTV vanaf 17.30 uur, en wordt ieder half uur herhaald.

Lees meer...

Stadjers moeten profiteren van windenergie

Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken naar de mogelijkheden voor windenergie rond de stad. Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak. Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het college van B&W voorlegt aan de raad. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel. Uit onderzoek en de consultatieronde is gebleken dat de twee meest kansrijke gebieden voor windenergie Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving zijn. De gemeente wacht nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht. Lees meer

Bron: Stadsnieuws d.d. 13-4-18

De Testrijders komt naar Groningen

Na succesvolle lanceringen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle komt het project Testrijders van Natuur & Milieu nu naar Groningen. Door dit gezamenlijke initiatief van de gemeente Groningen en Natuur & Milieu krijgen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kans om kennis te maken met elektrisch autorijden en autodelen.                   nenm

Lees meer...

14 april weer Groene Huizenroute

Op zaterdag 14 april is er weer een Groene Huizen-route. Per fiets bezoeken we een aantal buurtgenoten, die hun woningen op verschillende manieren hebben verduurzaamd. Het affiche biedt de nodige informatie.

N.B.: de tocht is inmiddels (6-4) helemaal volgeboekt!

Gemeente maakt energietransitieplan voor o.a. Noorderplantsoenbuurt

De gemeente Groningen moet net als alle andere gemeenten in Nederland in 2021 een energietransitieplan hebben vastgesteld. Hierin moet staan hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat Groningen in 2035 energieneutraal en aardgasvrij is. Voor bestaande woningen moeten vragen worden beantwoord als: Hoe kunnen we een bestaande woning verwarmen zonder aardgas en zonder cv-ketel? Wat moet er daarvoor in een woning gebeuren? Wie betaalt straks de rekening en hoe houden we energie betaalbaar? De gemeente startte vorig jaar samen met Enexis en de Gasunie met het uitvoeren van een aantal ‘wijkpilots’. Doel is dit jaar van zeven wijken en buurten in de stad, w.o de Noorderplantsoenbuurt, een energietransitieplan klaar te hebben. Lees de brief aan de gemeenteraad of bekijk het filmpje.

2035          Bron: Stadsnieuws Oude Wijken d.d. 29-3-2018

Nog geen goede aanpak Japanse Duizendknoop

Het aantal plaatsen met Japanse Duizendknoop is nog niet zo overweldigend dat de gemeente een gestructureerde aanpak heeft ontwikkeld. De Amersfoortse methode (stengels stuk voor stuk vullen met glyfosaat = Roundup) schijnt alleen te werken bij jonge stengels. Op plaatsen waar al dikke wortelknollen in de grond zitten, heeft deze methode nauwelijks effect. Ook het gewas uitputten door maaien schijnt weinig resultaat te geven. Wat te doen met de zich steeds verder uitbreidende locatie op de spoordijk in de Kalverstraat?

Jap. 1         Knoop 2                    

Lees meer...

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt