zomer

Groenste Buurt

Bres klein    Op een té zonnige zaterdagmiddag in april organiseerde de Groenste Buurt een gevarieerde informatiemiddag over duurzame energie-initiatieven en over de eerste ervaringen met de hybride warmtepomp in de Noorderplantsoenbuurt. Voor ons als Groenste Buurt was het een “experiment” om de bijeenkomst op een zaterdagmiddag te plannen in plaats van een doordeweekse avond.

Een enthousiaste buurtbewoner trapte af met een presentatie over zijn hybride warmtepomp voor het verwarmen van zijn woning. De besparing op het gasverbruik is minimaal 50%, zij het met een aanzienlijke toename van het verbruik van stroom, dat hij echter grotendeels duurzaam opwekt. Zulke apparaten zijn niet echt goedkoop met aanschafkosten tussen de 3.000 en 4.000 euro, na aftrek van subsidies. Meest verkocht wordt op dit moment het Elga-systeem met een terugverdientijd van 15 tot 20 jaar.

De motivatie om over te gaan op een hybride warmtepomp komt dus niet alleen voort uit financiële overwegingen maar nadrukkelijk ook uit de wens tot reductie van het aardgasverbruik. Een nadeel is dat het buitendeel van de warmtepomp nogal wat geluid kan veroorzaken (piek van 60 dB). Dit werd bevestigd door een tweede buurtbewoner die met name ’s nachts hinder ondervindt. Een goede plaatskeuze en geluidswering zijn belangrijk om mogelijke overlast te verminderen. Verder kan een aangepast stookgedrag ‘s nachts evt. geluidsoverlast verminderen. De werkelijke oplossing zal echter toch zijn het ontwikkelen van stillere systemen. De Stichting Geluidsoverlast streeft naar regelgeving om ’s nachts een geluidsniveau van 35 dB niet te overschrijden.

De voorlopige conclusie is dat de huidige gebruikers van de hybride warmtepomp best wel tevreden zijn over de mogelijkheden van verduurzaming van het energiegebruik, zelfs in vooroorlogse huizen, maar dat we wel de ontwikkeling van stillere pompen nauwlettend in de gaten moeten houden. Als hier stappen worden gemaakt lijkt een grootschalige uitrol een goede optie voor onze buurt. Tevens moeten we ons realiseren dat niet iedereen zomaar 3.000 euro klaar heeft liggen. Dus ook wat betreft financiering zijn nog stappen nodig.

Grunneger Power verzorgde vervolgens een presentatie over de mogelijkheden van een postcoderoosproject voor zonnepanelen in onze buurt. GP heeft ervaring met het opzetten en organiseren van dergelijke initiatieven, zowel zon als wind. We zijn samen met GP in nauw overleg met ProRail over zonnepanelen op de perronoverkappingen van Station Noord.

Tenslotte kregen we aan de hand van afgelopen winter gemaakte warmtefoto’s adviezen over slimme manieren van kierdichting. Dit geeft zowel een verlaging van het energiegebruik als ook een verhoging van het wooncomfort.

Al met al een interessante en boeiende bijeenkomst, die na de zomer zeker een vervolg krijgt!

Thomas Wielema

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt