zomer

Groenste Buurt

Op zondagmiddag 24 juni van 12-17 uur is het weer Noorderburen: bij het basketbalpleintje in het Noorderplantsoen verrijzen weer de GB NB 600 x 399bekende kraampjes waar ondernemers uit de Plantsoenbuurt en Oranjebuurt zich presenteren. De Groenste Buurt is samen met Grunneger Power aanwezig om uw vragen over duurzaamheid te beantwoorden. U kunt ter plekke lid worden van onze buurtcoöperatie. Onze leden krijgen een gratis warmtescan, met behulp waarvan plaatsen in uw woning, waar warmteverlies optreedt, zichtbaar worden gemaakt. Ook is er informatie over groene daken, regentonnen, geveltuintjes en wat dies meer zij. 

We zien u graag op de markt!

Suze van Leeuwen

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt