zomer

Groenste Buurt

OOG TV start nieuw seizoen serie Goudgroen

goudgroen  Maandag 21 mei start een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over Stadjers die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel. Vrijwel iedere aflevering maken we samen met tuineigenaren een mooie groene, bloeiende tuin van hun tegeltuin. We spreken huiseigenaren die energiebesparende- of opwekkende maatregelen aan hun woning hebben toegepast. En we laten graag de prachtige initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ter inspiratie, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor geweldige dingen gebeuren in je eigen stad en ommeland! De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 21 mei iedere week te zien bij OOGTV vanaf 17.30 uur, en wordt ieder half uur herhaald.

Lees meer...

Tegenlicht meet-up

Geen afbeeldingen zichtbaar? Klik hier om onze mail te openen in je browser.

Beste GP-ers,


Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de problemen van deze tijd? Wat zijn de dilemma's die spelen bij deze georganiseerde burgerij? En wat zijn de kansen? In de inspirerende aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht over 'Ons gemeengoed' staat centraal hoe burgercollectieven zelf verantwoordelijkheid nemen bij verschillende thema's. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, in de ouderenzorg en alternatieve energievoorziening. Samen met Tegenlicht Meet-up Groningen organiseren wij een Meet-up in het kader van deze aflevering. Daarvoor willen wij je van harte uitnodigen! Deze vindt plaats op: 
 
maandagavond 11 juni om 19:00 uur (inloop van 18:45 uur)
bij Vleugel F in De Biotoop (Kerklaan 30, Haren
 

De Tegenlicht-aflevering 'Ons gemeengoed'

In tijden van schaarste van middelen, nemen wij als burgers zelf het initiatief tot gezamenlijk beheer in situaties waar de overheid of de markt het laten afweten. In de aflevering zien we hoe het Broodfonds werkt, hoe burgers zich verenigen om de zorgvoorzieningen in hun dorp te houden (Klooster&Buren) en hoe inwoners in Griekenland regie over de watervoorziening in hun stad willen krijgen.
© VPRO – Foto door: Erik van Empel
 

Het programma van de Meet-up Groningen

De Meet-up trappen we af om 19:00 uur met het samen bekijken van de aflevering. Je hoeft de aflevering dus voorafgaand aan de Meet-up niet gezien te hebben! Anne Hilderink van Klooster&Buren vertelt hoe een collectieve aanpak uitkomst biedt bij allerlei uitdagingen in het dunbevolkte gebied in en rond Kloosterburen. Daarna deelt Els Struiving van Paddepoel Energiek haar ervaringen over de aanpak van burgers in energievoorziening in Paddepoel. Tot slot gaan we samen in gesprek over de thema’s die aan de orde komen bij lokale burgerinitiatieven. Iedereen is welkom! Omdat we graag van te voren weten of je komt, is aanmelden verplicht. Dat kan via onderstaande knop:
 
Ik kom naar de Tegenlicht Meet-up Groningen op 11 juni
 
De Meet-up is een initiatief van onze fantastische stagiaire Anne Anjema. Met haar organisatietalent en een studie-achtergrond in de filosofie ben je ervan gegarandeerd dat de Meet-up in goede banen wordt geleid én inhoudelijk goed in elkaar zit. Heb je een vraag over de Meet-up? Dan kun je Anne benaderen via:

Stadjers moeten profiteren van windenergie

Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken naar de mogelijkheden voor windenergie rond de stad. Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak. Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het college van B&W voorlegt aan de raad. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel. Uit onderzoek en de consultatieronde is gebleken dat de twee meest kansrijke gebieden voor windenergie Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving zijn. De gemeente wacht nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht. Lees meer

Bron: Stadsnieuws d.d. 13-4-18

De Testrijders komt naar Groningen

Na succesvolle lanceringen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle komt het project Testrijders van Natuur & Milieu nu naar Groningen. Door dit gezamenlijke initiatief van de gemeente Groningen en Natuur & Milieu krijgen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kans om kennis te maken met elektrisch autorijden en autodelen.                   nenm

Lees meer...

14 april weer Groene Huizenroute

Op zaterdag 14 april is er weer een Groene Huizen-route. Per fiets bezoeken we een aantal buurtgenoten, die hun woningen op verschillende manieren hebben verduurzaamd. Het affiche biedt de nodige informatie.

N.B.: de tocht is inmiddels (6-4) helemaal volgeboekt!

Gemeente maakt energietransitieplan voor o.a. Noorderplantsoenbuurt

De gemeente Groningen moet net als alle andere gemeenten in Nederland in 2021 een energietransitieplan hebben vastgesteld. Hierin moet staan hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat Groningen in 2035 energieneutraal en aardgasvrij is. Voor bestaande woningen moeten vragen worden beantwoord als: Hoe kunnen we een bestaande woning verwarmen zonder aardgas en zonder cv-ketel? Wat moet er daarvoor in een woning gebeuren? Wie betaalt straks de rekening en hoe houden we energie betaalbaar? De gemeente startte vorig jaar samen met Enexis en de Gasunie met het uitvoeren van een aantal ‘wijkpilots’. Doel is dit jaar van zeven wijken en buurten in de stad, w.o de Noorderplantsoenbuurt, een energietransitieplan klaar te hebben. Lees de brief aan de gemeenteraad of bekijk het filmpje.

2035          Bron: Stadsnieuws Oude Wijken d.d. 29-3-2018

Nog geen goede aanpak Japanse Duizendknoop

Het aantal plaatsen met Japanse Duizendknoop is nog niet zo overweldigend dat de gemeente een gestructureerde aanpak heeft ontwikkeld. De Amersfoortse methode (stengels stuk voor stuk vullen met glyfosaat = Roundup) schijnt alleen te werken bij jonge stengels. Op plaatsen waar al dikke wortelknollen in de grond zitten, heeft deze methode nauwelijks effect. Ook het gewas uitputten door maaien schijnt weinig resultaat te geven. Wat te doen met de zich steeds verder uitbreidende locatie op de spoordijk in de Kalverstraat?

Jap. 1         Knoop 2                    

Lees meer...

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt