herfst

Buurtnieuws

Figuur2     

 

Het bestuur van Buurtvereniging Noorderplantsoen nodigt u uit voor de 

Bewonersbijeenkomst (ALV) op woensdag 11 oktober om 20.00 uur, Cursuscentrum de Poort, Moesstraat 20

Agenda

 

20:00 uur
1. Opening en mededelingen
2.Verslag bewonersbijeenkomst (ALV) d.d. 5 april 2017
3. Activiteitenplan 2018
4. Financieel plan 2018
5. Bestuursmededeling

20:25 uur
6. Actuele zaken – Wat speelt er momenteel in de buurt

20:40 uur
7. Pauze, met vlak daarvoor: verloting Tony Chocolonely-repen

20:55 uur
8. - invloed bewoners en meebeslissen
- Rapport: “Vernieuwde democratie, Mogelijkheden voor het Noorderplantsoen” door Eva Schut
- Inleiding en discussie

21:50 uur
9. Rondvraag

22:00 uur
10. Sluiting

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt