lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Exoten in en nabij Noorderplantsoen

Buurtbewoner Harrie van Veen spotte een tijdje terug een dwergpapegaai in zijn tuin en een paar dagen geleden twee waterschildpadden  in de gracht nabij café De Bres. 

IMG 2494      IMG 3999 600 x 450

Ingebruikname watertappunten Noorderplantsoen

pipe In het Noorderplantsoen worden op Woensdag 18 april, 15 uur twee nieuwe watertappunten feestelijk in gebruik genomen. Op initiatief van buurtbewoner Mark Deken zijn de tappunten hier geplaatst. Met het aanbrengen ervan hebben gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen inmiddels 18 van deze speciale ‘Join-the-Pipe kranen’ in de stad neergezet. Plaats: op het pad ter hoogte van het rode klimweb, aan de kant van de Oranjesingel.Het tweede watertappunt is te vinden in de buurt van het meer noordelijk gelegen basketbalveld. Ook het voet-carillon wordt die middag in gebruik genomen. Dit muzikale speeltoestel is gerestaureerd en weer klaar voor hopelijk vele jaren intensief gebruik. Het voetcarillon is nog steeds te vinden aan de westkant van het Noorderplantsoen, tegenover het nieuwe watertappunt. 

Stadjers moeten profiteren van windenergie

Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken naar de mogelijkheden voor windenergie rond de stad. Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak. Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het college van B&W voorlegt aan de raad. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel. Uit onderzoek en de consultatieronde is gebleken dat de twee meest kansrijke gebieden voor windenergie Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving zijn. De gemeente wacht nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht. Lees meer

Bron: Stadsnieuws d.d. 13-4-18

Tuintegel inruilen voor gratis plant op Duurzaamheidsmarkt Paddepoel

Vrijdag 20 april is er van 11.00 tot 17.00 uur een duurzaamheidsmarkt in Winkelcentrum Paddepoel. Op de markt staat een kraampje van de gemeente Groningen, Operatie Steenbreek Groningen en een hovenier. Bezoekers die ter plekke een tegel uit hun tuin inleveren, krijgen er een gratis plant voor terug. Op deze manier willen de betrokken partijen inwoners inspireren tot het vergroenen van hun tuin. Tegenwoordig zijn steeds meer tuinen betegeld. Dat is niet goed voor bijen, vlinders, vogels en egels, maar ook belastend voor het riool, met wateroverlast tot gevolg. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Kijk voor alle informatie over Operatie Steenbreek op operatiesteenbreek.nl/groningen.

planten Uit: Stadsnieus Oude Wijken d.d. 13-4-18

De Testrijders komt naar Groningen

Na succesvolle lanceringen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle komt het project Testrijders van Natuur & Milieu nu naar Groningen. Door dit gezamenlijke initiatief van de gemeente Groningen en Natuur & Milieu krijgen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kans om kennis te maken met elektrisch autorijden en autodelen.                   nenm

Lees meer...

Zaterdag 21 april informatiemiddag Groenste Buurt

Zaterdagmiddag 21 april ’18, vanaf 16.00 uur organiseert de Groenste Buurt weer een informatiebijeenkomst, ook nu in café De Bres aan de Kerklaan. Aangeknoopt wordt bij de thema-avond van november vorig jaar. Centraal stond daar de warmtepomp, een in de Noorderplantsoenbuurt toen nog relatief nieuw fenomeen. Architect Pieter Brink van SEN (Samen Energie Neutraal) vertelde dat blijkens hun onderzoek een warmtepomp het snelst en goedkoopst het gasverbruik omlaag brengt. Sindsdien hebben verschillende buurtbewoners zo’n (hybride) warmtepomp (verschillende merken) aangeschaft. Enkelen van hen vertellen nu over

hun ervaringen ermee.                                   Bres  

Lees meer...

14 april weer Groene Huizenroute

Op zaterdag 14 april is er weer een Groene Huizen-route. Per fiets bezoeken we een aantal buurtgenoten, die hun woningen op verschillende manieren hebben verduurzaamd. Het affiche biedt de nodige informatie.

N.B.: de tocht is inmiddels (6-4) helemaal volgeboekt!

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt

@plantsoenbuurt

Twitter response: "Invalid or expired token."